Sökning: "industrial relations på svenska"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden industrial relations på svenska.

 1. 1. Värdering av utsläppsrätter - En undersökning av samband mellan värderingsval och företagsfaktorer för svenska företag år 2016

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Edvin Ederberg; Anna-Karin Enfors; Jakob Fornander; [2019]
  Nyckelord :Värderingsmetod; utsläppsrätter; anskaffningsvärde; verkligt värde; företagsfaktorer; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka om svenska företag som tilldelats utsläppsrätter år 2016 värderat dessa till anskaffningsvärde eller verkligt värde. Studien undersöker även samband mellan valet av värderingsmetod och företagsfaktorer. LÄS MER

 2. 2. Processtyrning av IVL Svenska Miljöinstitutet AB:sprocesser

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Jakob Iich; Mikael Soltaniha; [2019]
  Nyckelord :Process control; Industrial Engineering and Management; Business Control; KPI; Metrics; Salesforce; Processtyrning; Industriell Ekonomi och Organisation; Verksamhetsstyrning; KPI; Mätetal; Styrformer; Salesforce;

  Sammanfattning : Processer utgör en verksamhets förmåga att producera, vare sig det gäller produkter eller tjänster. För att IVL Svenska Miljöinstitutet AB ska kunna optimera verksamheten eftersträvas att processtyrning implementeras i stället för linjestyrning. LÄS MER

 3. 3. Vem kallar du för ´klimatflykting´? : En studie över hur svenska dagstidningar gestaltar klimatflyktingar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Amanda Vikingsson; [2019]
  Nyckelord :Climate refugees; political ecology; framing theory; dehumanization; ecological modernization; denial; Klimatflyktingar; politisk ekologi; gestaltningsteori; avhumanisering; ekologisk modernisering; förnekelse;

  Sammanfattning : Medeltemperaturen på jorden har höjts med 1 grad sedan förindustriell tid. Effekterna av denna temperaturhöjning visar sig i form av förhöjda havsnivåer, smältande havsis i Arktis och extrema väderförhållanden. LÄS MER

 4. 4. Expansion av e-handelsverksamhet i detaljhandeln : En studie om utmaningar och framgångsfaktorer

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Projekt, innovationer och entreprenörskap

  Författare :Nathalie Steen Lagerstam; [2016]
  Nyckelord :e-commerce; e-tail; e-com; ecom; expansion; growing; retail; Sweden; omni; omnichannel; profitability; success factors; challenges; seamless; customer focus; cost effectiveness; change management; cannibalism; cannibalization; retail channels; e-handel; e-handelsexpansion; utveckling av e-handel; omni; omnikanalhandel; omnichannel; detaljhandel; detaljhandelsmarknaden; detaljhandeln; e-tail; e-com; lönsamhet genom e-handel; framgångsfaktorer; utmaningar; praxis; metoder; lönsamhet; digitalisering; detaljhandelns framtid; Sverige; sömlös köpupplevelse; kundfokus; kostnadseffektivitet; motståndshantering; kannibalisering; integrering; försäljningskanaler; förändringsmotstånd;

  Sammanfattning : I vårt allt mer digitaliserade samhälle har internet fått en central roll, och har förändrat många aspekter i vårt vardagsliv. Ett av de områden som påverkats starkt av denna utveckling, är den svenska detaljhandelns e-handelsmarknad. LÄS MER

 5. 5. Det starka industriavtalet - Industrins perspektiv på industriavtalet och industrinormen

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniel Gullstrand; [2015]
  Nyckelord :Industrial relations; labour relations; Industriavtalet; Partsmodellen; Avtalsrörelse; Svenska modellen; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis is a study in historical and contemporary swedish industrial relations, where the Industriavtal – a framework agreement on industrial development binding trade unions and employer organizations - heavily influences wages and labour relations. Focus is on relations in the swedish manufacturing and export industry during the 2010s, and how the Industriavtal leads to cooperation and conflict between different actors in the labour market. LÄS MER