Sökning: "industrialisering"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade ordet industrialisering.

 1. 1. Uttorkning av betong i nyproduktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Herman Persson; Alexandru Zamfir; [2020]
  Nyckelord :Dehydration; Concrete; w c; weather conditions; TorkaS; PPB; BI-Dry; Uttorkning; Betong; VCT; väderförhållanden; TorkaS; PPB; BI-Dry;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har tillverkningsprocessen av betong genomgått en förändring föratt göra materialet och processer mer miljövänliga. Detta är en följd av att betong räknasvara ett av de viktigaste byggnadsmaterialen i världen. LÄS MER

 2. 2. Att skåda det förflutna genom kaffe -Ett arbete om människors konsumtionsmönster av kaffe i Stockholm år 1780

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Robert Höög; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbetes syfte är att studera människors konsumtionsmönster av kaffe i Stockholm år 1780. Genom att studera kaffekonsumtion kan människors olika levnadsstandard skönjas. De frågor som arbetet ämnar besvara är hur socialt spridd konsumtionen av kaffe var år 1780 i Stockholm. LÄS MER

 3. 3. Från en stor svensk till en stor stenstorpare : En undersökning av historiebruket kring Gustaf Dalén mellan åren 1931–2020

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Albin Svensson; [2020]
  Nyckelord :Gustaf; Dalén; historiebruk; historiedidaktik; historiekultur;

  Sammanfattning : The aim of the essay is to investigate the use of history of the inventor and Nobel prize winner Gustaf Dalén between the years 1931–2020. The survey answers the question why Dalén has gone from being regarded as one of Sweden's most important people to being of local importance. LÄS MER

 4. 4. Kvinnlig representation i företagsekonomiska läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Elisabeth Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Kvinnlig representation; läromedel; gymnasiekursen Ledarskap och organisation; ledarskap och genus;

  Sammanfattning : Studien är en systematisk innehållsanalys, där multimodaliteten har bejakats. Studiens övergripande syfte har varit att synliggöra och öka förståelsen av kvinnlig representation i företagsekonomiska läromedel avsedda för gymnasiekursen Ledarskap och organisation. LÄS MER

 5. 5. En studie i vattenrening med elektrokoagulation : Koaguleringsförmågan hos utvalda föreningar

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :Axel Wieslander Jansson; [2019]
  Nyckelord :vattenrening; elektrokemi; elektrokoagulation; organiska föreningar;

  Sammanfattning : Vatten- och energiförbrukning är ett av mänsklighetens största nuvarande och framtida problem då världens vattenkonsumtion ständigt ökar på grund av bättre levnadsstandard samt ständigt ökande population och industrialisering. Förorenat vatten orsakar sjukdomar, sänkt livstid, reducerad sanitet och försämrad hälsa. LÄS MER