Sökning: "industrialisering"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade ordet industrialisering.

 1. 1. En studie i vattenrening med elektrokoagulation : Koaguleringsförmågan hos utvalda föreningar

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :Axel Wieslander Jansson; [2019]
  Nyckelord :vattenrening; elektrokemi; elektrokoagulation; organiska föreningar;

  Sammanfattning : Vatten- och energiförbrukning är ett av mänsklighetens största nuvarande och framtida problem då världens vattenkonsumtion ständigt ökar på grund av bättre levnadsstandard samt ständigt ökande population och industrialisering. Förorenat vatten orsakar sjukdomar, sänkt livstid, reducerad sanitet och försämrad hälsa. LÄS MER

 2. 2. Vilka var de rikaste svenskarna? En studie av svenska miljonärer under 1800-talets moderniseringsprocess

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Anton Svensson; [2019]
  Nyckelord :förmögenhetsfördelning; förmögenheter; ekonomisk elit; förmögenhetsojämlikhet; industrialisering; adel; politisk representation; 1800-talet; Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis examines the wealthiest individuals in 19th century Sweden. The specific questions asked are which sectors of the economy these individuals accumulated their wealth in; and to what extent they belonged to the nobility. LÄS MER

 3. 3. Interkulturalitet i historieläroböcker: Innehåll och undervisningsmöjligheter utifrån industrialisering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linda Habram; Hanna Jensen; [2019]
  Nyckelord :Historiemedvetande; Interkulturalitet; interkulturell historieundervisning; interkulturellt innehåll; interkulturell kompetens; läroböcker; läromedel;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har syftet att ta reda på hur väl man kan utgå från läroböcker i historia för gymnasiet och 7–9 med målet att ha en interkulturell undervisning om industrialisering. Det teoretiska ramverk som ligger till grund för vår undersökning är Maria Johanssons teori om interkulturalitet och dess samverkan med historiemedvetande. LÄS MER

 4. 4. Industrialisering inom SME – Identifiering av arbetssätt och utmaningar

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Elis Lidberg; Marcus Andersson; [2019]
  Nyckelord :SME; Industrialization; Digitalization; Production system; SME; Industrialisering; Digitalisering; Produktionssystem;

  Sammanfattning : Syftet med rapporten var att beskriva och analysera hur små och medelstora företag, SMF, från Sverige arbetade med industrialisering av nya produkter i sina produktionssystem, och hur SMF arbetade och kopplade digitalisering och hållbarhet till industrialiseringsprocessen. En kvalitativ studie genomfördes vilken inkluderade 9 respondenter från 7 olika företag. LÄS MER

 5. 5. Industrialisering av designkoncept för LPG-mätare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Tobias Asp; [2019]
  Nyckelord :Flödesmätare; LPG; Sandgjutning; Positivt; Deplacement; flowmeter;

  Sammanfattning : Inom bränsleindustrin satsas det på alternativa bränslen. Ett sådant bränsle är gasol (Eng: liquified petroleum gas, LPG). Vid påfyllning av LPG används en bränslepump och en av de viktigaste delarna i pumpen är bränslemätaren. LÄS MER