Sökning: "industrialiseringsprocess"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet industrialiseringsprocess.

 1. 1. Outsourcing i Kina : Industrialiseringsprocess påverkan på Svensk outsourcing i Kina

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Samir Nabil; Martin Montazeri; [2014]
  Nyckelord :outsourcing; Kina; arbetsintensiv; tillverkning; industrialiseringsprocess;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur de svenska företagens outsourcing av arbetsintensiv tillverkning till Kina har påverkats av industrialiseringsprocessen i landet. Studien ämnar även att klargöra vilka hinder och möjligheter som företagen ser för deras framtida närvaro på den kinesiska marknaden. LÄS MER

 2. 2. Att skapa en välfungerande arbetsprocess Processutveckling på Ericsson i Katrineholm

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Anton Stengård; Eldin Mukovic; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In process oriented organizations, it is important to have well-functioning work processes tosupport the work being performed. In order to accomplish this, the organization has to makecertain decisions regarding the design and usage of the processes. LÄS MER