Sökning: "industriarbetare förr"

Hittade 1 uppsats innehållade orden industriarbetare förr.

  1. 1. Om arbetets betydelse- en studie av unga män med eller utan arbete i Olofström

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap

    Författare :Kim Jensen; [2007]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Uppsatsen handlar om unga mäns syn på framtiden utifrån om de har arbete eller är arbetslösa. I uppsatsen utgår jag från teorier om Avindustrialisering, Arbete, Ungdomsarbetslöshet och Identitet och arbete. LÄS MER