Sökning: "industridesign organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden industridesign organisation.

 1. 1. Ledarskap och grupputveckling : En fallstudie av en mindre grupp inom en större organisation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Isabelle Öhman Frykstedt; Johanna Lundkvist; [2020]
  Nyckelord :ledarskap; ledarbyte; grupputveckling; känsla av sammanhang KASAM ;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. User eXperience : Design, teknik, business – men vad innebär det egentligen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industridesign

  Författare :Ida Seeger; [2019]
  Nyckelord :UX; user experience design; UX-mognad; designer; organisationsteori; organisationskultur;

  Sammanfattning : User Experience, UX, som till en början främst användes inom IT-världen och sägs härstamma från HCI (Human Computer Interaction) används idag i allt större utsträckning. Den här studien syftar till att förtydliga vad UX innebär, hur definieras det samt hur ser yrkesrollerna ut inom UX. LÄS MER

 3. 3. Hur hållbarhet kan integreras i inkubatorverksamhet och startup-företag : En designprocess och fallstudie i samarbete med Movexum

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Madelené Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Startup; Inkubator; Hållbarhet; Systematiskt arbetssätt; Designprocess; Fallstudie; Forskning om Design; Guidemanual;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete inom Design och formgivning, som är genomförd med två övergripande metoder; designprocess och fallstudie. Syftet med detta examensarbete var att utforska hur entreprenörer och inkubatorbolag systematiskt kan arbeta ekonomisk-, social-, och ekologisk hållbart från start i produkt, tjänst och företag. LÄS MER

 4. 4. Charging station for electric bikes

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Produktutveckling

  Författare :Albin Odevik; [2017]
  Nyckelord :Electric bike; charging station; electric cargo bike; bike rack; Elcykel; laddstation; elektrisk lådcykel; cykelställ;

  Sammanfattning : This report describes the process of designing a charging station for electrical bicycles and is the end project of the Industrial Design Master at Jönköping University. The thesis was created and assigned by Energikontor Norra Småland. This organization helps companies to be more sustainable and promotes clean energy. LÄS MER

 5. 5.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för innovation, design och produktutveckling

  Författare :Daniel Ekman; [2007]
  Nyckelord :Spisvakt; timer; kognitiva funktionshinder; brand; spis;

  Sammanfattning : Datum:10 maj 2007Uppsatsnivå:C-uppsats i Industridesign, Kt2130 – Innovativ design, 20 poängFörfattare:Daniel EkmanKungsgatan 24A632 20 Eskilstuna073 – 952 79 06Titel:iPower – SpisvaktenBakgrund:Under ett studiebesök på Hjälpmedelsinstitutet fick jag insikt om olika problem med äldres kvarboende. Ett av de största problemen är brand-risken vid användning av spisen. LÄS MER