Sökning: "industriell förnyelse"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden industriell förnyelse.

 1. 1. Evaluating Board Work for Innovation. : Towards an Analytical Framework.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :OMAR ALI; [2019]
  Nyckelord :Board; Board work; Innovation; Strategy; Evaluation; Corporate Governance.; Styrelser; Styrelse; Innovation; Utvärderingar; Bolagsstyrning; Strategi.;

  Sammanfattning : There is an increased need for innovation activities in companies today due to mounting pressure from external factors increasing the urgency for renewal and agility. Digitalisation of processes, products and services sets completely new requirements for competence but also changes the value creation and competitiveness. LÄS MER

 2. 2. Ett fönster för byggbranschen : Ett storskaligt implementeringsscenario för automatiserad byggnation med fokus på materialadderande tillverkning

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Jonatan Boström; Victoria Granberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I ett stort tidsperspektiv är det tydligt att revolutionerande förändringar har ägt rum inombyggnationsteknik. Under de senaste decennierna har byggbranschen däremot kritiserats föratt vara konservativ och ligga efter vad gäller teknologisk förnyelse. LÄS MER

 3. 3. Samverkan mellan digital produktutveckling och ekologisk hållbarhet : En intervjubaserad studie med fyra svenska företag

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :SOFIA JOHNSSON; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nuvarande kunskapsläge beskriver en IT-driven teknikrevolution i dagens samhälle. En global drivkraft som förändrar svensk tillverkningsindustri och dess förutsättningar. I takt med digitaliseringen får produktutveckling en ny innebörd, då tjänstifierade lösningar krävs för att möta kunders behov. LÄS MER

 4. 4. Integrerad produktutveckling i praktiken Hur graden av förnyelse påverkar struktureringen av projekt

  M1-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :WILLIAM BERGSTRÖM; LUDVIG TEMPELMAN; [2018]
  Nyckelord :Integrerad produktutveckling; centralisation; decentralisation; integrerat arbetssätt;

  Sammanfattning : Konkurrensen i dagens företagsvärld kräver att företag verkligen utmärker sig från mängden. Huvudsakligen finner bolag möjligheten att överträffa sina konkurrenter genom differentiering eller kostnadsminimering. Idag har båda dessa begrepp en klar koppling till produktutveckling. LÄS MER

 5. 5. Forward commitment : en metod för innovationsupphandling

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Carl Englund; [2015]
  Nyckelord :Innovationer; upphandling; forward commitment; otillfredsställda behov; offentlig myndighet; supply chain; försörjningskedja; sjukvård; marknads engagemang; upphandlingsstrategi;

  Sammanfattning : Samhället är i stort behov av nya innovativa varor och tjänster för att lösa stora framtida utmaningar. Nedbrutet till hälso- och sjukvårdens behov handlar det om att hantera en förändrad demografisk situation, livsstilssjukdomar, sjukhusresistenta bakterier, begränsad personalstyrka, begränsad ekonomi och nationella och internationell miljöpolicy. LÄS MER