Sökning: "industriell förnyelse"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden industriell förnyelse.

 1. 1. Ett fönster för byggbranschen : Ett storskaligt implementeringsscenario för automatiserad byggnation med fokus på materialadderande tillverkning

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Jonathan Boström; Victoria Granberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I ett stort tidsperspektiv är det tydligt att revolutionerande förändringar har ägt rum inombyggnationsteknik. Under de senaste decennierna har byggbranschen däremot kritiserats föratt vara konservativ och ligga efter vad gäller teknologisk förnyelse. LÄS MER

 2. 2. Integrerad produktutveckling i praktiken Hur graden av förnyelse påverkar struktureringen av projekt

  M1-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :WILLIAM BERGSTRÖM; LUDVIG TEMPELMAN; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Forward commitment : en metod för innovationsupphandling

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Carl Englund; [2015]
  Nyckelord :Innovationer; upphandling; forward commitment; otillfredsställda behov; offentlig myndighet; supply chain; försörjningskedja; sjukvård; marknads engagemang; upphandlingsstrategi;

  Sammanfattning : Samhället är i stort behov av nya innovativa varor och tjänster för att lösa stora framtida utmaningar. Nedbrutet till hälso- och sjukvårdens behov handlar det om att hantera en förändrad demografisk situation, livsstilssjukdomar, sjukhusresistenta bakterier, begränsad personalstyrka, begränsad ekonomi och nationella och internationell miljöpolicy. LÄS MER

 4. 4. Digital 3D-visualisering för ökat medborgardeltagande i detaljplanering : En studie om förnyelse av Älvkarleby kommuns planprocess för detaljplaner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Johannes Siirtola; [2015]
  Nyckelord :3D visualization; 3D; planning process; zoning plan; public participation; spatial planning; 3D-visualisering; 3D; fysisk planering; detaljplanering; 3D-modellering; geovisualisering; planprocess; medborgardeltagande; 3D-visualisering; 3D; arealplanlegging; samfunnsdeltakelse; fysisk planlegging;

  Sammanfattning : I ”Översiktsplan Älvkarleby Kommun 2009” framgår att kommunen vill utveckla de demokratiska formerna och underlätta för medborgarnas politiska delaktighet. Tidigare forskning har visat att behovet av medborgardeltagande ökar i den offentliga planeringen och att planerare kan dra flera fördelar av medborgardeltagande i planprocesser. LÄS MER

 5. 5. Stadsförnyelse och utomhusmiljö : En analys av fysiska faktorer och behov av förbättringar i Andersberg, Gävle kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Mirron Enman; [2015]
  Nyckelord :Urban renewal; outdoor environment; Million homes programme; observational study; survey; Stadsförnyelse; utomhusmiljö; miljonprogrammet; Gehl; observationsstudie; enkätundersökning;

  Sammanfattning : Efter andra världskriget ställdes Sverige inför en ekonomisk tillväxt och urbanisering vilket startade den tidsperiod som kallas rekordåren. En miljon bostäder byggdes på tio år och kritiserades tidigt för brister i miljön. Miljonprogrammet förde med sig en högre bostandard men kunde inte garantera en stimulerande utemiljö. LÄS MER