Sökning: "industriföretag"

Visar resultat 1 - 5 av 282 uppsatser innehållade ordet industriföretag.

 1. 1. Vägen till ett effektivt operatörsunderhåll : Kartläggande av slöserier med förbättringsförslag

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Alexandra Maximurad; [2020]
  Nyckelord :Maintenance; operator maintenance; lean; Underhåll; operatörsunderhåll; lean;

  Sammanfattning : Underhåll har vanligtvis ansetts öka stopptiden och kostnaderna för industriföretag. Ett effektivt utformat underhåll kan dock minska företagens kostnader samtidigt som produktiviteten ökar. LÄS MER

 2. 2. Information visualization of network parameters in private cellular network solutions

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Emma Åkesson; [2020]
  Nyckelord :Information visualization; 5G; private cellular networks; dashboards; dashboard design;

  Sammanfattning : In the upcoming years, industrial enterprises are expected to undergo a major transformation, as the Internet of Things (IoT) reaches widespread adoption. A key enabler behind this transformation, known as Industry 4.0, is the 5th generation of cellular networks (5G). LÄS MER

 3. 3. Self-efficacy-stärkande förändringsledning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Nicklas Eriksson; Sofia Fors; [2020]
  Nyckelord :occupational self-efficacy; resistance to change; leadership; reorganization; organization development;

  Sammanfattning : Hög arbetsrelaterad self-efficacy har visat sig fördelaktigt inom organisationer, exempelvis bidrar det till mindre motstånd till förändring. Syftet med denna studie var att finna ledarskapsageranden vilka är av betydelse för arbetsrelaterad self-efficacy samt se ifall arbetsrelaterad self-efficacy i sin tur kan förklara variansen för motstånd till förändring. LÄS MER

 4. 4. Kompetensöverföring : Hur arbetar arbetsgivare med kompetensöverföring för att säkra kompetenser vid personalomsättning?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Elisabet Emanuelsson; Emese Szabo; [2020]
  Nyckelord :Kompetens; kunskap; lärande; kompetensöverföring; knowledge management;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur industriföretag inom Kronobergs län arbetar med kompetensöverföring för att säkra kompetensen när medarbetare slutar sin anställning. Det vill säga hur företagen arbetar förebyggande med kompetensöverföring av både den praktiska och tysta kunskapen. Studien baseras på kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Operatörens resa mot en uppkopplad industri : Om att förbättra medarbetares upplevelse av ny modern teknik på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Erika Vedin; [2020]
  Nyckelord :Human Factors; Internet of Things; Smart Factory; Grounded Theory; Industri 4.0; Människa-maskin-interaktion;

  Sammanfattning : Internet, automation, digitalisering och liknande tillverkningsteknologier som associeras med Industri 4.0, eller den fjärde industriella revolutionen, håller på att förändra sättet som tillverkningsindustrier styr hela sin produktionskedja. De nya teknikerna som inkapslas av Industri 4. LÄS MER