Sökning: "industrihampa"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet industrihampa.

 1. 1. Industrihampa -hinder och drivkrafter för en utökad och kommersiell odling i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Helena Böcker; Paulina Lind; [2019]
  Nyckelord :industrial hemp; environmental goals; livestock; cultivation; cycle perspective; industrihampa; miljömål; köttdjursuppfödning; odling; kretsloppsperspektiv;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna är en av vår tids största miljöproblem. Kött är det livsmedel som ger störst klimatpåverkan då ca 70 procent av de grödor som odlas används som djurfoder och idisslande djur släpper ut metan. Nästan en femtedel av de globala utsläppen av växthusgaser kommer från animalieproduktion. LÄS MER

 2. 2. An overview on the environmental impacts of synthetic leather made of hemp fiber with preliminary lifecycle assessment

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Martina Hultkrantz; [2018]
  Nyckelord :preliminary lca; life cycle assessment; hemp; hemp leather; leather; bovine leather; animal industry; sustainable development; cannabis; sativa; industrial hemp; lca; vegan; synthetic leather; imitation leather; environmental; preliminär lca; livscykelanalys; hampa; hampläder; läder; nötskinn; djurindustri; hållbar utveckling; cannabis; sativa; industrihampa; lca; vegan; syntetiskt läder; imitationsläder; miljö;

  Sammanfattning : This report covers a preliminary life cycle assessment (LCA) on imitation leather made from hemp fiber (hemp leather) and a comparison to bovine leather, to examine whether hemp leather is an environmentally sustainable alternative. The bovine leather industry is responsible for heavy chemical use and emissions, detrimental effects to the environment as well as to human health. LÄS MER

 3. 3. Allelopatisk effekt av industrihampa som förfrukt till åkerböna, ärt och lupin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Maria Olsson; [2015]
  Nyckelord :allelopati; baljväxter; hampa; lupin; odlingssystem; växtföljd;

  Sammanfattning : Under år 2007 observerades dålig etablering och svag tillväxt hos blålupin i ett odlingssystemsförsök i Bollerup, Skåne. Förfrukten var hampa. I led med sockerbetor som förfrukt var blålupinetableringen god och visade inga tecken på försämrad uppkomst eller tillväxt. Samma iakttagelse gjordes år 2008. LÄS MER

 4. 4. Fröskörd av hampa : metoder och tekniker för fröskörd av industrihampa

  M1-uppsats, SLU/Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

  Författare :Henrik Jönsson; [2011]
  Nyckelord :hampa; fröskörd; skörd; hampfrö; regler om hampa; sorter;

  Sammanfattning : Hampan är en gammal kulturväxt som kom till Sverige på 200 till -300-talet och var framförallt intressant för användning till föda, kläder och byggnadsmaterial. Med tiden har det blivit intressant att även använda hampan till energi och hälsoprodukter. LÄS MER

 5. 5. Rötning av industrihampa förfiberproduktion : en utvärdering av kvalité och miljöpåverkan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Agrosystems (until 121231)

  Författare :Henrik Ahlsten; [2010]
  Nyckelord :rötning av industrihampa; rötningsmetoder; industrihampa; fältrötning; vattenrötning; Cannabis sativa L.; hampa;

  Sammanfattning : .... LÄS MER