Sökning: "industrisektorn"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade ordet industrisektorn.

 1. 1. Plusenergi Kronoberg 2050 : En studie om framtida energiscenarion och ytterligare åtgärder för att nå klimatneutralitet och självförsörjning av energi i Kronobergs län.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Niklas Nilsson; Simon Kempinsky; [2021]
  Nyckelord :Plusenergi; Energisystem; Bioenergi; EnergyPLAN; Plusenergilän; Elektrifiering; Energibalans; Vindkraft; Framtidsscenarier;

  Sammanfattning : För att kunna möta framtida energibehov och samtidigt värna om miljön kommer det krävas att energisystemet och transportsektorn, som den ser ut idag, förändras i grunden. För att få till förändring läggs på Europeisk och nationell nivå direktiv respektive mål. LÄS MER

 2. 2. Teknisk Tillgänglighet : En insyn på dess tillämpning inom tillverkningsindustrinTechnical

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Aidin Baghestani; Fahim Rahman; [2021]
  Nyckelord :Availability; Serial availability; parallel availability; MTBF; MTTR; Reliability; Production maintenance; Predictive maintenance; Corrective maintenance; Tillgänglighet; Seriell tillgänglighet; Parallell tillgänglighet; MTBF; MTTR; Driftsäkerhet; Underhållsmässighet; Underhållssäkerhet; Funktionssäkerhet; Produktionsunderhåll; Förebyggande underhåll; Avhjälpande underhåll;

  Sammanfattning : Inom tillverkningsindustrin präglas ständig utveckling och förbättringsarbete, speciellt när det kommer till produktionsavdelningen, som är hjärtat för verksamheten. Det är här produkterna vi konsumenter drömmer om visualiseras, definieras och förbereds för att komma till liv. LÄS MER

 3. 3. Ett bättre klimat startar med HRM? : En kvalitativ studie om gröna HR-aktiviteter inom multinationella industriorganisationer

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Julia Eriksson; Sarah Hylén; [2021]
  Nyckelord :International HRM; Human Resource Management; HRM; Green HRM; Environmental Management; Multinational Companies; MNC; International Business; Stakeholder Theory; Institutional Theory;

  Sammanfattning : Problem: Inom området Grön Human Resouce Management (HRM) har en begränsad mängd empiriska underlag producerats och forskare hävdar att ämnet kräver mer forskning, särskilt i relation till multinationella organisationer. Övervägande del av befintliga studier om grön HRM har undersökt området genom kvantitativa metoder och denna studie avser därför att studera området kvalitativt. LÄS MER

 4. 4. Techno-economic Analysis and Market Potential Study of Solar Heat in Industrial Processes : A Fresnel Direct Steam Generation case study

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Guillermo de Santos López; [2021]
  Nyckelord :Solar heat in industrial processes; techno-economic analysis; market potential; direct steam generation; Fresnel technology;

  Sammanfattning : The industrial sector not only has a big contribution to global emissions but also a low share of renewable energy for heat demand. Knowing that most of the energy consumption in industry is heat and that half of it is at medium-low temperature (below 400 ºC), it is a great market for the integration of solar thermal technologies. LÄS MER

 5. 5. Möjligheter för regnvatteninsamling i industri : Fallstudie på Sandvik AB:s industriområde i Sandviken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Tove Engvall; [2021]
  Nyckelord :rainwater harvesting within industry; stormwater reservoir; precipitation; temperature flow; cooling system; cooling water; water quality; heat transport; regnvatteninsamling inom industri; dagvattenmagasin; nederbörd; temperaturflöden i mark; kylsystem; kylvatten; vattenkvalitet; värmetransport;

  Sammanfattning : Regnvatteninsamling för olika syften är väl utbrett världen över och har blivit allt mer populärt i takt med ett förändrat klimat. Idag används regnvatten på många håll till hushållsanvändning men intresset har även ökat inom industrisektorn. LÄS MER