Sökning: "industrisektorn"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade ordet industrisektorn.

 1. 1. Konsulters inverkan på arbetsrelaterade grupper : En kvalitativ studie om hur fastanställda inom industrisektorn uppfattar konsultpersonalens påverkan på centralitet inom en grupp

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Emil Norell; Aleksander Ruud; Andreas Enhörning; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Machine visual feedback through CNN detectors : Mobile object detection for industrial application

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Kastriot Rexhaj; [2019]
  Nyckelord :Object detection; CNN; SSD; Faster R-CNN; YOLO; TensorFlow; ARM; Android; Deep learning; Machine vision.;

  Sammanfattning : This paper concerns itself with object detection as a possible solution to Valmet’s quest for a visual-feedback system that can help operators and other personnel to more easily interact with their machines and equipment. New advancements in deep learning, specifically CNN models, have been exploring neural networks with detection-capabilities. LÄS MER

 3. 3. Språket - en säkerhetsfråga? : En studie om handledning av nyanlända inom industrisektorn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Rebecca Claesson; [2019]
  Nyckelord :Mentorship; immigrants; industy; language learning; ”workplace learning”; Wenger; Handledning; nyanlända; industrisektorn; språkinlärning; arbetsplatslärande; Wenger;

  Sammanfattning : Trots en ökad efterfrågan i samhället på insatser för att stötta nyanlända i språkutveckling, och därmed även att ta sig in på arbetsmarknaden, finns i Sverige begränsad forskning kring handledning av nyanlända inom industrisektorn. Syftet med denna studie är att bringa kunskap i förutsättningar för arbetsplatslärande hos nyanlända inom industrisektorn, med fokus på språkinlärning. LÄS MER

 4. 4. Småskalig kraftvärmeproduktion för ett medelstort svenskt industriföretag : Potentialen för konventionell Rankinecykel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Erik Larsson; [2019]
  Nyckelord :CHP; industry; Combined heat and power; Rankine cycle; steam turbine; small scale; efficiency; CHP; industri; kraftvärme; Rankinecykel; ångturbin; småskalig; verkningsgrad;

  Sammanfattning : Utsläppen av växthusgaser måste minska snabbt under de kommande åren. Sveriges mål är att uppnå nettonollutsläpp till år 2045. LÄS MER

 5. 5. Carbon pricing and the impact on financial markets

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Fernando Sánchez Miñaur Fernando Sánchez Miñaur; [2019]
  Nyckelord :Carbon pricing; emission trading scheme; carbon tax; carbon exposure; carbon risk;

  Sammanfattning : Responsible investing has become a trend throughout financial markets. As World’s economies pledge to decrease the amount of greenhouse gas (GHG) emissions, environmental policies like carbon pricing (CP) are expected to be strengthened; the above is attributed to the effort of internalizing the environmental costs of the current economic system. LÄS MER