Sökning: "industry affiliation"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden industry affiliation.

 1. 1. ESG påverkan på noterade svenska bolags aktievärde : En kvantitativ studie under 2019 och ett turbulent 2020

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Marcus Hammarlund; Carl Stenkvist; [2021]
  Nyckelord :ESG; ESG rating; Stock price; Return; Risk; Risk-adjusted return; Performance measures; Sharpe ratio; Jensen’s Alpha; Treynor ratio; Stock market; ESG; ESG-betyg; Aktievärde; Avkastning; Risk; Riskjusterad avkastning; Prestationsmått; Sharpekvot; Jensens Alfa; Treynorkvot; Aktiemarknaden;

  Sammanfattning : Bakgrund: Aktiemarknaden har aldrig haft en lägre ingångströskel där internetbaserade plattformar för investeringar har ökat tillgängligheten för både privata och institutionella investerare. Den höga aktiviteten på marknaden, i samspel med diverse finanskriser de senaste decennierna, har inneburit högre volatilitet på marknaden. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsrapportering och legitimitetsperspektivet : en kvalitativ studie om hur organisationer erhåller legitimitet genom hållbarhetsrapportering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ludvig Lewander; Emre Durak; Max Franceschini; [2021]
  Nyckelord :Sustainability reporting; legitimacy; CSR; GRI; legitimation strategies; sustainability communication; Hållbarhetsredovisning; legitimitet; CSR; GRI; legitimitetsstrategier; hållbarhetskommunikation;

  Sammanfattning : Samhällets krav på företag att rapportera om sitt hållbarhetsarbete har ökat. I takt med dennautveckling av behov från samhället och lagstiftning har hållbarhetsrapporter utvecklats. LÄS MER

 3. 3. Konsumentuppfattning kring idrottsupportrars inställning till sponsorer som går emot idrottens värderingar : En jämförelsestudie om svenska idrottkonsumenters emotionella koppling till idrottsaktörer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Joel Haapanen; Jens Södblom; [2021]
  Nyckelord :Sponsors; Sports; Betting; Alcohol; Fast food; The Swedish Sports Confederation; Supporters;

  Sammanfattning : Competitive sports has grown into a large industry with a turnover of hundreds of billions of dollars. In line with the digitalization and globalization that the world has undergone in recent years, there have been great marketing opportunities for sponsors who want to benefit from the sport and its positivity. LÄS MER

 4. 4. Grönt är skönt för planeten, men är det lönt för värderingen? : En studie om sambanden mellan företagens hållbarhetsarbete och deras värdering på den svenska aktiemarknaden.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Marlo Galanis; Trim Gjana; [2021]
  Nyckelord :ESG score; sustainability; multiples; valuation; business valuation; corporate valuation; relative valuation; P E; P BV; EV EBITDA; EV S; growth; risk; ROE; operating margin; effective tax rate; ESG-betyg; hållbarhet; multipelvärden; värdering; företagsvärdering; relativvärdering; P E; P BV; EV EBITDA; EV S; tillväxt; risk; ROE; rörelsemarginal; effektiv skattesats;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att relativvärderingar inte skall bli missvisande sätts krav på att de jämförda bolagen faktiskt är tillräckligt lika för att tillåta en jämförelse. I praktiken väljs generellt bolag inom samma bransch, medan teorin förespråkar för att skillnader i finansiella variabler som bland annat tillväxt och risk måste kontrolleras för. LÄS MER

 5. 5. Speglar värderingen av företags hållbarhetsarbete verkligheten? : En kvantitativ studie av 2 332 publika bolag med G-betyg och involveringen i bolagsstyrningsskandaler.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Johanna Hedenström; Jael Sollid; [2021]
  Nyckelord :ESG; G score; Corporate governance controversies; Sustainability; Sustainability report; Legitimacy Theory; ESG; G-betyg; Bolagsstyrningsskandaler; Hållbarhet; Hållbarhetsredovisning; Legitimitetsteorin.;

  Sammanfattning :  Syfte: Medvetenheten om hållbarhetsfrågor har ökat allt mer bl.a. i samband med avslöjande av olika hållbarhetsskandaler. LÄS MER