Sökning: "industry"

Visar resultat 1 - 5 av 23412 uppsatser innehållade ordet industry.

 1. 1. Smörja i farvattnet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Linn Costa; Ebba Rosenfeld; Ellen Thunberg; [2024-02-28]
  Nyckelord :Klimatjournalistik; Miljöjournalistik; Marco Polo; Gestaltning; Climate journalism; Environment journalism; Marco Polo; Framing;

  Sammanfattning : This bachelor thesis is aiming to explore the ways in which Swedish newspapers are framing the incident of the TT-Line ferry Marco Polo’s oil spillage in the Baltic Sea. It is also aiming to explore if there are any significant differences in the way local newspapers or national newspapers are framing the incident. LÄS MER

 2. 2. Revisionsbranschen i förändring: En studie av Covid-19:s påverkan på ekonomistyrning med fokus på distansarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Andersson; Moa Carlefall; [2024-02-20]
  Nyckelord :Covid-19; Kris; Distansarbete; Ekonomistyrning som paket; Situationsanpassad kommunikation; Krisstyrning; Organisationskultur; Revisionsbransch;

  Sammanfattning : This study explores the impact of Covid-19 on the auditing industry, specifically focusing on the interplay between Covid-19, remote work and the bundled concept of management control system tools. The research aims to deepen the understanding of how the pandemic has affected the auditing sector, with a particular emphasis on management control systems and remote work. LÄS MER

 3. 3. Ekonomistyrning som ett verktyg i en tid av ekonomisk nedgång och förändrat konsumtionsbeteende: En fallstudie på ett av de marknadsledande företagen inom dagligvaruhandeln

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonas Larsson; Amelia Kvarefelt; [2024-02-20]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; Levers of Control; Lönsamhet; Konkurrenskraft; Konsumtionsbeteende; Kris; Inflation;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Dagligvaruhandeln utgör en central sektor inom detaljhandeln där ständiga förändringar i konsumentbeteenden skapar en komplex verklighet för företag. Eftersom branschen ständigt står inför en snabb förändring av marknadens förutsättningar så har den ökande betydelsen av ekonomistyrning som ett verktyg blivit alltmer uppenbar. LÄS MER

 4. 4. Redovisning av biologisk mångfald i skogsbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Frida Olsson; Lovisa Andersson; [2024-02-20]
  Nyckelord :Biologisk mångfald; SCA; Sveaskog; Skogsbranschen; GRI; Intressenter; Redovisningskommunikation; Hållbarhetsredovisning; Integrerad rapportering;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Hållbarhet har blivit allt mer relevant i dagens samhälle och inte minst för företag. En av branscherna i Sverige som påverkas mycket av hållbart tänkande och agerande är skogsbranschen på grund av dess storlek, betydelse och karaktär. LÄS MER

 5. 5. Lågkonjukturens påverkan inom byggföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Albina Zekaj; [2024-02-13]
  Nyckelord :Recession; construction industry; organizational learning; strategies; reorganization;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to gain a better understanding of how medium-sized construction companies adapt and how they choose to reorganize their operations in relation to the recession. The study has as its theoretical starting point theories about organizational learning, the impact of the economy on construction companies and strategies for dealing with recessions. LÄS MER