Sökning: "industy"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet industy.

 1. 1. Artists without an income? : critical analysis of the value gap and its impact on emerging artists and the music industry

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jenny-Maria Lohiniva; [2019]
  Nyckelord :music industy; artists; streaming services; value gap; record labels; media conglomeration; live performance; visual image; social media; recording industry; music distribution; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis seeks to discover what are the consequences of the value gap, for the emerging artists and the music industry by critically evaluating the concept of value gap and what it means for the music industry. This will also lead the way to discovering how emerging artists are “making it” in the era of music streaming, and which aspects are playing a significant role in this. LÄS MER

 2. 2. Från hus till hus

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Fanny Hall; [2019]
  Nyckelord :circular material; circular economy; construction industry; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Industrisamhällets syn på resurshantering har länge sett densamma ut och följer en linjär konsumtionsmodell . Den modellen innebär att företag utvinner och extraherar material, använder dem för att skapa en produkt, säljer sedan den till konsumenten som gör sig av med produkten när hen inte längre har användning för den och till slut blir produkten till avfall (Ellen McArthur Foundation, 2013). LÄS MER

 3. 3. Språket - en säkerhetsfråga? : En studie om handledning av nyanlända inom industrisektorn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Rebecca Claesson; [2019]
  Nyckelord :Mentorship; immigrants; industy; language learning; ”workplace learning”; Wenger; Handledning; nyanlända; industrisektorn; språkinlärning; arbetsplatslärande; Wenger;

  Sammanfattning : Trots en ökad efterfrågan i samhället på insatser för att stötta nyanlända i språkutveckling, och därmed även att ta sig in på arbetsmarknaden, finns i Sverige begränsad forskning kring handledning av nyanlända inom industrisektorn. Syftet med denna studie är att bringa kunskap i förutsättningar för arbetsplatslärande hos nyanlända inom industrisektorn, med fokus på språkinlärning. LÄS MER

 4. 4. Projektledarens roll som kommunikatör i produktionsfasen : Kommunikation inom byggprojekt och projektledarens medverkan till en effektiviserad kommunikationsprocess

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Emma Westerberg; My Paulsson; [2019]
  Nyckelord :Project management; construction industy; communication channels; streamline communication; Projektledning; kommunikationsproblem; byggsektorn; kommunikationskanaler; effektivisering;

  Sammanfattning : Communication is a well stated act in project management. Despite the knowledge of how to communicate in a project in the construction industry, does project teams not apply the theories into practise. Today billions are neglected only because of the communication problems in the Swedish construction industry. LÄS MER

 5. 5. Arbetsmiljöansvar- ansvarsroller i byggproduktionen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

  Författare :Miranda Leikeryd; [2017]
  Nyckelord :arbetsmiljöansvar; arbetsgivaransvar; arbetsmiljöbrott; arbetsplatsolyckor; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The rules of responsibility regarding the working enviroment during the production in the construction industy makes it hard to demand responsibility when accidents occur even when there are flaws in the working enviroment. Flaws in the working enviroment is a big problem on construction sites and there are alot of accidents but at the same time only a few lead to conviction. LÄS MER