Sökning: "inferenser"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet inferenser.

 1. 1. Framtidens statistikundervisning? : En studie om informella statistiska inferenser samt informella inferentiella resonemang

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Matematiska institutionenLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Simon Sundberg; [2020]
  Nyckelord :Informell statistisk inferens; informella inferentiella resonemang; statistik; statistiskt tänkande;

  Sammanfattning : Denna studie syftar delvis till att undersöka vilka positiva effekter som informella statistiska inferenser (ISI) samt informella inferentiella resonemang (IIR) kan tänkas ha på utvecklandet av elevers statistiska tänkande och delvis på hur ISI och IIR definieras och används inom forskning i statistikundervisning. Databaserna ERIC och Unisearch, samt en viss del manuell sökning, användes för att systematiskt välja ut de artiklar som används i rapporten. LÄS MER

 2. 2. Medvetna boksamtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emma Eriksson; Hanna Holmqvist; [2020]
  Nyckelord :bilderböcker; boksamtal; inferensskapande; mångfald; yngre elever;

  Sammanfattning : Bilderböcker kan skapa engagemang och beröra läsaren och kan därför användas för att ge elever möjlighet att utveckla samhörighet samt förmåga att sätta sig in i andras perspektiv. I ett boksamtal får eleverna möjlighet att sätta ord på tankar och känslor som uppstår vid läsning. LÄS MER

 3. 3. Läsning är ju inte bara med ögonen … utan med hjärnan också : En intervjustudie av mellanstadielärares reflekterade erfarenheter om lässtrategier i svenskundervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Edi Kolasinac; [2020]
  Nyckelord :Lässtrategier; pragmatism; didaktik; lärare; svenskundervisning; mellanstadiet; intervjustudie; reading comprehension strategies;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa intervjustudie är att undersöka sex mellanstadielärares reflekterade erfarenheter beträffande lässtrategier i svenskundervisningen. För att studera detta har semistrukturerade intervjuer används. LÄS MER

 4. 4. "Man gör så mycket som man kanske inte själv förstår." : Språkförståelsefrämjande arbete i tidiga skolår.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Johanna Hagsköld; Eva von Post; [2020]
  Nyckelord :främjande språkförståelseundervisning; läsförståelsesvårigheter; scaffolding; språkförståelse; The Simple View of Reading;

  Sammanfattning : Enligt läsmodellen The Simple View of Reading (L = A x S) är både avkodning och språkförståelse avgörande för en god läsförståelse. Elever med svag språkförståelse upptäcks sällan före mellanstadiet, då textinnehållet i de lägre skolåren inte ställer så höga krav på elevernas förståelse av skrivet språk. LÄS MER

 5. 5. Att läsa mellan raderna tillsamman. : en studie av inferenser i två modeller för textsamtal

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Jonna Olofsson; Elin Hallberg; [2020]
  Nyckelord :Textsamtal; boksamtal; litteraturundervisning; inferenser; samtalsledarens roll; intervention; årskurs 4-6;

  Sammanfattning : Textsamtal är ett vedertaget sätt att bearbeta gemensam läsning av litteratur såväl i skolans undervisning som på lärarutbildningar. Aidan Chambers och Judith Langer är två framstående förespråkare för textsamtal som fått stort inflytande i Sverige. LÄS MER