Sökning: "infertility"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade ordet infertility.

 1. 1. CRYOPRESERVATION OF HUMAN BLASTOCYSTS, A COMPARISON OF TWO VITRIFICATION AND WARMING KITS

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Sara Ottersgård; [2020]
  Nyckelord :Irvine Scientific; Kitazato; human embryos; embryo development; blastocyst scoring;

  Sammanfattning : Infertility is a widespread problem around the world, although the available treatment options constantly improve through research and methodological development. A common treatment option mainly for biologically caused infertility is in-vitro fertilization, where in a menstrual cycle multiple oocytes are stimulated to mature and are then fertilized in a laboratory. LÄS MER

 2. 2. Hur kvinnor med endometrios upplever mötet med hälso- och sjukvården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Fanny Israelsson; Justine Stens; [2020]
  Nyckelord :Endometriosis; encounter; healthcare; patient experiences; Endometrios; bemötande; hälso- och sjukvård; patientupplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en kronisk sjukdom som drabbar ungefär var tionde kvinna i fertil ålder. Sjukdomen kännetecknas bland annat av smärtor och infertilitetsproblematik. Tidigare forskning tyder på att det i dagens sjukvård existerar en normalisering av symtom och att det kan finnas viss kunskapsbrist om sjukdomen. LÄS MER

 3. 3. Family planning as a solution for a sustainable future in Sub-Saharan Africa : The efforts of the global community: state and non-state actors

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Alva Ericson; [2020]
  Nyckelord :family planning; sustainable development; fertility decline; population growth;

  Sammanfattning : In 2050, 9.7 billion is expected to live on Earth. Entering a new decade in 2020, the global agenda concerns sustainable development and how humans can live on Earth sustainable while continuing to develop. A solution to reach a sustainable future is through family planning. LÄS MER

 4. 4. Information om fertilitet och risk för infertilitet vid en cancerbehandling : En litteraturstudie om kvinnors upplevelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna-Louise Leon; Stephanie Gellberg; [2020]
  Nyckelord :Cancer treatment; Experience; Fertility; Information; Women; Cancerbehandling; Fertilitet; Information; Kvinnor; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancerbehandlingar kan medföra konsekvenser hos kvinnor så som skador på äggstocksvävnaden vilket kan leda till medicinsk infertilitet. Fertilitetskonservering är en metod för att bevara könsceller vid risk för infertilitet som bör erbjudas till kvinnor vid ett cancerbesked beroende på cancertyp, cancerbehandling och relationsstatus. LÄS MER

 5. 5. Endometrios och kvinnors möte med vården : - En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Evelina Forsell; Natalie Marie Koontz; [2020]
  Nyckelord :Endometriosis; Experiences; Healthcare Professionals; Treatment; Women.; Bemötande; Endometrios; Erfarenheter Upplevelser; Kvinnor; Vårdpersonal.;

  Sammanfattning : Background: Endometriosis is a hormonal reactive syndrome affecting women of reproductive age. The cause of endometriosis is unknown, but known symptoms include dysmenorrhea and infertility. LÄS MER