Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Embryots signalering under tidig dräktighet : en jämförelse mellan idisslare, gris och häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Sophia Mourath; [2019]
  Nyckelord :dräktighetssignal; blastocyst; konceptus; progesterone; östrogen; corpus luteum; idisslare; gris; häst;

  Sammanfattning : Tidig embryonal död under dräktighet är vanligt förekommande hos våra domesticerade djur vilket får konsekvenser för reproduktionsresultatet. För att en dräktighet skall etableras och kunna fortskrida krävs det kommunikation mellan det tidiga embryot eller konceptus (den nya individen med dess fosterhinnor) och det maternella systemet. LÄS MER

 2. 2. Att längta efter det liv som aldrig började : Kvinnors upplevelser av upprepade missfall En kvalitativ metasyntes

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Suzanna Sundström; Ida Larsson; [2019]
  Nyckelord :Emotions; experience; habitual abortions; infertility; involuntary childlessness; pregnancy loss; recurrent miscarriage; Graviditetsförlust; habituella missfall; infertilitet; känslor; ofrivillig barnlöshet; upplevelser; upprepade missfall;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige definieras begreppet upprepade missfall som att en kvinna har fått tre eller flera missfall i följd och det uppskattas drabba ca en procent av världens alla par i fertil ålder. Då detta är en liten grupp kvinnor kan det vara svårt för den drabbade kvinnan att veta var hon kan vända sig med sina funderingar och vad hon har rätt till för vidare hjälp. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av att leva med endometrios - Bemötande och påverkan på livskvalitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linda Axelsson; Olivia Eriksson Martinez; [2019]
  Nyckelord :Endometriosis; experiences; health; quality of life; treatment; Endometrios; upplevelser; hälsa; livskvalitet; bemötande;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka kvinnors upplevelser av att leva med diagnosen endometrios och vilka fysiologiska och psykologiska konsekvenser endometrios hade på kvinnors livskvalitet, samt hur kvinnor med endometrios upplever bemötandet från sjukvårdspersonal.Bakgrund: Endometrios är en kronisk sjukdom som kvinnor drabbas av i samband med att celler, som normalt sett återfinns i livmoderslemhinnan, fäster vid andra platser i kroppen och bildar cystor, vilka även svarar på hormonstimulans och menstruerar. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av att leva med ofrivillig barnlöshet : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Caroline De Sousa; Caroline Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Infertility; experience; nurse; involuntary childlessness.; Infertilitet; upplevelser; sjuksköterska; ofrivillig barnlöshet;

  Sammanfattning : Infertilitet beskrivs som en sjukdom i de reproduktiva organen där graviditet efter tolv månader eller mer med oskyddat samlag misslyckats. Infertiliteten drabbar cirka 10-15 procent av världens befolkning. LÄS MER

 5. 5. Endometrios - En livsomvälvande sjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Clara Åhgren; Miriam Lindström; [2019]
  Nyckelord :Endometriosis; experience; health care encounters; pain; psychological impact; fertility; Endometrios; upplevelser; möten inom vården; smärta; psykisk påverkan; fertilitet; multiprofessionellt team;

  Sammanfattning : Background: Endometriosis is a chronic disease that approximately one out of ten women suffer from. The disease affects many aspects of the women’s lives. The health care’s lack of knowledge results in a delayed diagnosis, which increases the risk of infertility, a negative psychological impact and an unnecessary suffering. LÄS MER