Sökning: "infertility"

Visar resultat 16 - 20 av 100 uppsatser innehållade ordet infertility.

 1. 16. Livmoderinflammation hos mjölkkor efter kalvning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Fanny Anderholm; [2018]
  Nyckelord :hormonförändring; immunförsvar; livmoderinflammation; mjölkkor; negativ energiba-lans; NEFA; postpartum;

  Sammanfattning : Produktionstrycket i dagens mjölkindustri är mycket högt, vilket innebär stora påfrestningar på de högproducerande mjölkkorna. Avel för specifika produktionsegenskaper har gjort att dagens mjölkproducerande kor har svårt att bli dräktiga samt de löper en ökad risk för att drabbas av livmoderinflammation, negativ energibalans och olika störningar i postpartumperioden. LÄS MER

 2. 17. Shit Matters! Assessing sociocultural barriers and opportunities for upscaling adoption of human faeces derived fertilizers in central Uganda

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Elina Persson; Therese Hågerup; [2018]
  Nyckelord :nutrient recovered faecal sludge; soil infertility; sociocultural norms; IBM-WASH; diffusion of innovations; Uganda; sustainability science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Nutrient recovered faecal sludge is a novel alternative fertilizer product, and is proposed to be promoted in places where improvement in sanitation management is needed, for example in Uganda’s capital Kampala. However, Uganda and most of Africa is perceived as a faecofobic area, i.e. LÄS MER

 3. 18. Kvinnors upplevelse av att leva med endometrios : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Elisabeth Martinsson; Hanna Södergren; [2018]
  Nyckelord :Endometriosis; Experience; Living with; Live qualitative study;

  Sammanfattning : Endometrios förekommer hos tio procent av kvinnorna i reproduktiv ålder och karakteriseras av att livmoderslemhinnan felaktigt växer utanför livmodern. Det är vanligt att det tar lång tid att få en diagnos och det påverkar kvinnorna både emotionellt och fysiskt. LÄS MER

 4. 19. Att bestiga ett berg med målet att nå toppen : en litteraturöversikt om mannens upplevelse av infertilitet

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Rana Berseneff; Emelie Söderlund; [2018]
  Nyckelord :Män; Infertilitet; Upplevelse; Reproduktion;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 20. Presumtion eller adoption? - En queerteoretisk granskning av rättsligt föräldraskap efter assisterad befruktning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Fagerberg; [2018]
  Nyckelord :Familjerätt; Assisterad befruktning; Insemination; Befruktning utanför kroppen; Rättsligt föräldraskap; Queerteori; Heteronormativitet; Homosexualitet; Samkönade par; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Assisterad befruktning är en möjlighet som erbjuds par och ensamstående för att komma tillrätta med ofrivillig barnlöshet. Assisterad befruktning kan genomföras antingen genom insemination eller genom befruktning utanför kroppen. LÄS MER