Sökning: "inflammation status"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden inflammation status.

 1. 1. Kartläggning av depression och parodontal sjukdom hos vuxna : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Jönköping University/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Joakim Lindberg; Natsumi Ita; [2020]
  Nyckelord :depression; oral hälsa; parodontal sjukdom; psykisk sjukdom;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att sammanställa evidens avseende parodontal sjukdom och depression hos vuxna. Två frågeställningar formulerades; Visade kvantitativa studier ett samband mellan parodontit och depression hos vuxna? Vilken parodontal status uppvisade vuxna med depression? Metod: Sökningar på relevanta sökord i databaserna DOSS, PubMed, och PsycINFO utfördes i februari 2020. LÄS MER

 2. 2. Har supplementering med CoQ10 effekt på inflammationsmarkörer och lipidprofil hos personer med hemodialysbehandling?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Rebecca Drott; Maria Karlsson; Sarah Lidman; [2019-06-25]
  Nyckelord :CoQ10; oral supplementering; hemodialys; inflammationsstatus; lipidprofil; CoQ10; oral supplementation; hemodialysis; inflammation status; lipid profile;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Har supplementering med CoQ10 effekt på inflammationsmarkörer och lipidprofil hos personer med hemodialysbehandling?Författare: Rebecca Drott, Maria Karlsson och Sarah LidmanHandledare: Ingrid LarssonExaminator: Mette AxelsenLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2019-04-03___________________________________________________________________________Bakgrund: Under 2000-talet ökade antalet patienter med dialys i Sverige med 43 procent. Kroniskt njursjuka och patienter genomgående hemodialys har setts ha en försämrad inflammationsstatus samt högre förekomst av hyperlipidemi och därmed ökad risk för hjärt-och kärlsjukdom. LÄS MER

 3. 3. Faecal K+/Na+ ratio in lame horses and horses with a symmetric motion pattern at trot : a potential biomarker for osteoarthritis?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Nina Alveheim Känsälä; [2018]
  Nyckelord :horse; osteoarthritis; K Na ratio; faeces; biomarker;

  Sammanfattning : Osteoarthritis (OA) is the most common reason for lameness in horses and is related to chronic pain. The disease is both costly for the horse owner and a welfare issue for the horse and a common cause for horses being culled. LÄS MER

 4. 4. Transtyretin som biomarkör för nutritionsstatus vid utredning för kolorektalcancer

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för medicin

  Författare :Nicklasson Josephine; [2017-06-16]
  Nyckelord :Transtyretin; biomarkör; nutritionsstatus; kolorektal; cancer; malnutrition; kroppssammansättning; energi; protein; FFMI; Transthyretin; biomarker; nutritional status; colorectal; malnutrition; body composition; energy;

  Sammanfattning : Title:Transthyretin as a biomarker for nutritional status during investigation for colorectal cancerCourse:MED730, Research thesis in Clinical Nutrition, 30 ECTSLevel:Second CycleSemester/year:St 2017Supervisor:Frode Slinde och Alexandra VulcanExaminer:Heléne Bertéus ForslundKeywords:Transthyretin, biomarker, nutritional status, colorectal, cancer, malnutrition, body composition, energy, protein, FFMIBackground:Malnutrition is common in colorectal cancer, as well as loss of muscle mass without concurrent major weight loss. Assessment of nutritional status may thus be misleading, with a risk of overlooking malnourished individuals. LÄS MER

 5. 5. Juverhälsa i automatiska mjölkningssystem

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Fanny Sjölinder; [2016]
  Nyckelord :juverhälsa; automatiskt mjölkningssystem; förebyggande åtgärder; udder health; automatic milking; improve;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie var att öka kunskapen om automatiska mjölkningssystems inverkan på juvret och juverhälsan samt identifiera möjligheter för lantbrukaren att arbeta förebyggande med juverhälsan i besättningen. Mastit, juverinflammation, är en smärtsam, kostsam och livsmedelsförstörande sjukdom. LÄS MER