Sökning: "inflammation status"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden inflammation status.

 1. 1. Har supplementering med CoQ10 effekt på inflammationsmarkörer och lipidprofil hos personer med hemodialysbehandling?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Rebecca Drott; Maria Karlsson; Sarah Lidman; [2019-06-25]
  Nyckelord :CoQ10; oral supplementering; hemodialys; inflammationsstatus; lipidprofil; CoQ10; oral supplementation; hemodialysis; inflammation status; lipid profile;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Har supplementering med CoQ10 effekt på inflammationsmarkörer och lipidprofil hos personer med hemodialysbehandling?Författare: Rebecca Drott, Maria Karlsson och Sarah LidmanHandledare: Ingrid LarssonExaminator: Mette AxelsenLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2019-04-03___________________________________________________________________________Bakgrund: Under 2000-talet ökade antalet patienter med dialys i Sverige med 43 procent. Kroniskt njursjuka och patienter genomgående hemodialys har setts ha en försämrad inflammationsstatus samt högre förekomst av hyperlipidemi och därmed ökad risk för hjärt-och kärlsjukdom. LÄS MER

 2. 2. Faecal K+/Na+ ratio in lame horses and horses with a symmetric motion pattern at trot : a potential biomarker for osteoarthritis?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Nina Alveheim Känsälä; [2018]
  Nyckelord :horse; osteoarthritis; K Na ratio; faeces; biomarker;

  Sammanfattning : Osteoarthritis (OA) is the most common reason for lameness in horses and is related to chronic pain. The disease is both costly for the horse owner and a welfare issue for the horse and a common cause for horses being culled. LÄS MER

 3. 3. Transtyretin som biomarkör för nutritionsstatus vid utredning för kolorektalcancer

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för medicin

  Författare :Nicklasson Josephine; [2017-06-16]
  Nyckelord :Transtyretin; biomarkör; nutritionsstatus; kolorektal; cancer; malnutrition; kroppssammansättning; energi; protein; FFMI; Transthyretin; biomarker; nutritional status; colorectal; malnutrition; body composition; energy;

  Sammanfattning : Title:Transthyretin as a biomarker for nutritional status during investigation for colorectal cancerCourse:MED730, Research thesis in Clinical Nutrition, 30 ECTSLevel:Second CycleSemester/year:St 2017Supervisor:Frode Slinde och Alexandra VulcanExaminer:Heléne Bertéus ForslundKeywords:Transthyretin, biomarker, nutritional status, colorectal, cancer, malnutrition, body composition, energy, protein, FFMIBackground:Malnutrition is common in colorectal cancer, as well as loss of muscle mass without concurrent major weight loss. Assessment of nutritional status may thus be misleading, with a risk of overlooking malnourished individuals. LÄS MER

 4. 4. Juverhälsa i automatiska mjölkningssystem

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Fanny Sjölinder; [2016]
  Nyckelord :juverhälsa; automatiskt mjölkningssystem; förebyggande åtgärder; udder health; automatic milking; improve;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie var att öka kunskapen om automatiska mjölkningssystems inverkan på juvret och juverhälsan samt identifiera möjligheter för lantbrukaren att arbeta förebyggande med juverhälsan i besättningen. Mastit, juverinflammation, är en smärtsam, kostsam och livsmedelsförstörande sjukdom. LÄS MER

 5. 5. Hur ska man diagnostisera zinkbrist?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsa

  Författare :Mona Sandberg; [2016]
  Nyckelord :zink; referensintervall; plasma; serum; spektrofotometri;

  Sammanfattning : Zink (Zn) är ett mikronäringsämne som är nödvändigt för människans fysiologi. Upptaget av zink varierar beroende på kostens innehåll av zink samt om den innehåller ämnen som är hämmande eller stimulerande på zinkupptaget. LÄS MER