Sökning: "inflammationsmarkörer i serum"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden inflammationsmarkörer i serum.

 1. 1. Användbarheten av inflammationsmarkören SAA som komplement vid kvarkadiagnostik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sandra Lennartsson; [2018]
  Nyckelord :Kvarka; Serum Amyloid A; subklinisk smittbärare;

  Sammanfattning : Kvarka är en global bakteriell övre luftvägsinfektionssjukdom hos häst orsakad av bakterien Streptococcus equi (S. equi). Sjukdomen i sig är sällan livshotande för de hästar som drabbas men innebär ett lidande för djuren och den orsakar ofta stor skada. LÄS MER

 2. 2. Inflammationsmarkörer i serum och synovia från hästar med ledskada

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Emma Lassa; [2014]
  Nyckelord :inflammationsmarkörer i serum; synovia från höstar med ledskada; ledskada; hästar; inflammation;

  Sammanfattning : Hälta är idag den vanligaste anledningen till sjukdom hos svenska hästar och den vanligaste orsaken till hälta är osteoartrit (OA). Ställandet av diagnosen OA kommer ofta för sent så att irreversibla ledskador redan hunnit uppstå vilket gör det av yttersta betydelse att förbättra diagnostiken inom området. LÄS MER