Sökning: "inflammationsstatus"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet inflammationsstatus.

  1. 1. Har supplementering med CoQ10 effekt på inflammationsmarkörer och lipidprofil hos personer med hemodialysbehandling?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

    Författare :Rebecca Drott; Maria Karlsson; Sarah Lidman; [2019-06-25]
    Nyckelord :CoQ10; oral supplementering; hemodialys; inflammationsstatus; lipidprofil; CoQ10; oral supplementation; hemodialysis; inflammation status; lipid profile;

    Sammanfattning : SammanfattningTitel: Har supplementering med CoQ10 effekt på inflammationsmarkörer och lipidprofil hos personer med hemodialysbehandling?Författare: Rebecca Drott, Maria Karlsson och Sarah LidmanHandledare: Ingrid LarssonExaminator: Mette AxelsenLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2019-04-03___________________________________________________________________________Bakgrund: Under 2000-talet ökade antalet patienter med dialys i Sverige med 43 procent. Kroniskt njursjuka och patienter genomgående hemodialys har setts ha en försämrad inflammationsstatus samt högre förekomst av hyperlipidemi och därmed ökad risk för hjärt-och kärlsjukdom. LÄS MER