Sökning: "inflationsförväntningar"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet inflationsförväntningar.

 1. 1. The effect of inflation expectations and other factors on Bitcoin pricing

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Niklas Drengsgaard; Rickard Smith; [2023-03-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to further contribute to the understanding of Bitcoin pricing. We use inflation expectations as our variable of interest and control for what has shown significance in the past and discuss its potential implications. We look at the effect on both the global Bitcoin price and its local price within the U.S. LÄS MER

 2. 2. En utvärdering av inflationsmålets effekter i välutvecklade länder - betydelsen av inflationsmål

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :David Klarén; Jonathan Frisén; [2020]
  Nyckelord :Inflation; Inflation targeting; inflation expectations; output-gap; Inflation; Inflationsmål; Inflationsförväntningar; BNP-gap;

  Sammanfattning : Inflationsmålets historia sträcker sig drygt 30 år tillbaka i tiden. En förutsägbar centralbank skapar möjligheter för marknadsaktörerna att sätta upp inflationsförväntningar i linje med det uppsatta målet som bidrar till att prisstegringstakten följer den önskade nivån. LÄS MER

 3. 3. Kan en Phillipskurva med förankrade inflationsförväntningar och korttidsarbetslöshet förklara inflationen i Sverige?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Märta Almgren; [2017]
  Nyckelord :Sverige; phillipskurvan; inflation; förankrade inflationsförväntningar; inflationsmålet; korttidsarbetslöshet; NAIRU;

  Sammanfattning : Under senare år har såväl forskare som centralbanker observerat att sambandet mellan inflation och arbetslöshet förfaller försvagat. Två uppmärksammade förklaringar till det försvagade sambandet är att inflationsförväntningar blivit förankrade vid centralbankers inflationsmål samt att korttidsarbetslöshet har en större betydelse för lönebildning än total arbetslöshet. LÄS MER

 4. 4. En tolkning av Riksbankens reaktionsfunktion : - vad den är, innebär, samt hur den förändrats

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för nationalekonomi och statistik

  Författare :Tim Stavgren; [2016]
  Nyckelord :riksbanken; reaktionsfunktion; taylors regel; taylorregeln; stefan ingves; urban bäckström; lars heikensten; john taylor; inflationsmålet; inflationsmål; inflationsförväntningar; realtidsdata; produktionsgap; inflationsgap; KIX; kronindex;

  Sammanfattning : En förutsägbar centralbank är en viktig del i teorin för ett väl fungerande inflationsmål med stabil prisstegringstakt på önskvärd nivå. Förutsägbarheten ämnar att styra marknadsagenternas förväntningar i linje med målet sådant att löner och priser sätts efter detta. LÄS MER

 5. 5. Har deflation alltid negativa effekter på ekonomisk tillväxt?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Richard Blom; Klas Pyk; [2015]
  Nyckelord :Grangerkausalitet; inflationsförväntningar; ekonomisk tillväxt; deflation; Business and Economics;

  Sammanfattning : Med anledning av att flera centralbanker baserar sin penningpolitik på ett inflationsmål, och att det med utgångspunkt från centralbankers agerande finns en större aversion mot deflation, i förhållande till inflation, undersöker vi i denna studie sambandet mellan deflation, inflation och ekonomisk tillväxt. Vi utgår från både teorier som menar att deflation är skadligt för ekonomisk tillväxt och teorier som menar att deflation inte är skadligt för ekonomisk tillväxt. LÄS MER