Sökning: "inflationsgap"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet inflationsgap.

 1. 1. Taylorregeln och negativa styrräntor : En empirisk analys av Taylorregelns relevans i Danmark, Schweiz och Sverige åren 2000-2018

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi; Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Charles Malmberg; John Nyberg; [2018]
  Nyckelord :Taylor rule; key interest rate; rate of inflation; GDP gap; OLS; VAR; Denmark; Switzerland; Sweden; Taylorregeln; styrränta; inflation; BNP-gap; OLS; VAR; Denmark; Schweiz; Sverige;

  Sammanfattning : Inflationen har i många länder varit låg sedan finanskrisen 2008. I försök öka inflationstakten har centralbanker sänkt sina räntor till rekordlåga nivåer. I Danmark, Schweiz och Sverige har styrräntorna varit negativa. John B Taylor föreslog 1993 en makroekonomisk regel med syfte att kunna ge en prognos för styrräntan. LÄS MER

 2. 2. En tolkning av Riksbankens reaktionsfunktion : - vad den är, innebär, samt hur den förändrats

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för nationalekonomi och statistik

  Författare :Tim Stavgren; [2016]
  Nyckelord :riksbanken; reaktionsfunktion; taylors regel; taylorregeln; stefan ingves; urban bäckström; lars heikensten; john taylor; inflationsmålet; inflationsmål; inflationsförväntningar; realtidsdata; produktionsgap; inflationsgap; KIX; kronindex;

  Sammanfattning : En förutsägbar centralbank är en viktig del i teorin för ett väl fungerande inflationsmål med stabil prisstegringstakt på önskvärd nivå. Förutsägbarheten ämnar att styra marknadsagenternas förväntningar i linje med målet sådant att löner och priser sätts efter detta. LÄS MER