Sökning: "influencer marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 160 uppsatser innehållade orden influencer marknadsföring.

 1. 1. Content Marketing i musikbranschen : En kvalitativ studie om hur majorbolag använder sociala medier i marknadsföringen av musik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Frida Jansson; Max Nilsson; Felicia Oudin; [2021]
  Nyckelord :Content Marketing; Major labels; Social Media; Segmentation; Electronic Word of Mouth; Word of Mouth; Viral Marketing; Influencer Marketing; Targeting;

  Sammanfattning : Digitalization in the music industry and the emergence of social media, has created opportunities to reach more potential music consumers. Companies are increasingly integrating through visual media such as photos and videos into their social media marketing content. LÄS MER

 2. 2. Marknadsföring via mukbang video : En kvalitativ studie av kvinnors uppfattning på mukbang video

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Ylva Andersson; Nina Thi Vo; [2021]
  Nyckelord :Mukbang; Mukbang Influencer; ASMR; eWOM; WOM; Sensory Marketing.;

  Sammanfattning : Background: After the boom of mukbang videos in South Korea and its popularity spread tothe rest of the world, companies have started to use mukbang influencers tobuild a strong brand identity and to create a topic for debate.Purpose: The purpose of this study is to examine womens’ outlook on mukbang videosand marketing in mukbang videos. LÄS MER

 3. 3. Manipulerade streams och dess roll i musikbranschen : - En kvalitativ studie om hur manipulerade streams färgar dagens musikbransch (ur ett marknadsföringsperspektiv).

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Alva Berggren; Samuel Danielsson; Bernadina Ogvall; [2021]
  Nyckelord :Manipulerade streams; musikbranschens evolution; digitalisering; User-Centric-modellen; clickbait; word of mouth; sociala medier; influencer marketing; förväntning-bekräftelse-teorin; manipulerade strömmar.;

  Sammanfattning : The digitalization and emergence of the Internet have given rise to new platforms providing marketing, distribution and revenues to happen in the same place, a significant difference from the past. New platforms have become new places for artists to compete for, for instance, positions on toplists. LÄS MER

 4. 4. Artist och Influencer? : En kvalitativ studie om artister och deras möjlighet att implementera influencer marketing i sin marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Julhia Sahlander; Lovisa Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :Artist; Musikbranschen; Influencer; Influencer marketing; Samarbeten; Personligt varumärke; Sinnesmarknadsföring;

  Sammanfattning : Research shows that influencer marketing is an effective way to market on social media. Scientists argue that consumers rely on influencers to help them decide on their purchases and guide them through the whole process. In a world where everyone can become an artist, it can be a struggle to stand out among the crowd. LÄS MER

 5. 5. “Tänk om man kunde dofta genom telefonen”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maya Tran; Josefin Mårtensson; Emily Hörstedt; [2021]
  Nyckelord :Instagram; influencers; influencer marketing; sensorical products; word-of-mouth.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: “Tänk om man kunde dofta genom telefonen” – En kvalitativ studie om influencer marketing av sensoriska produkter ur ett konsumentperspektiv Seminariedatum: 2020-01-14 Ämne/kurs: FEKH29, Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Hörstedt Emily, Mårtensson Josefin, Tran Maya Handledare: Cerne Annette Nyckelord: Instagram, influencers, influencer marketing, sensoriska produkter, word-of-mouth. Syfte: Syftet med uppsatsen är att bidra till att försöka skapa en djupare förståelse inom kosmetikbranschen. LÄS MER