Sökning: "influencer och varumärke"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden influencer och varumärke.

 1. 1. Hur påverkas en influencers eget grundade varumärke av att influencern är med om en skandal? En kvantitativ undersökning om hur negativ publicitet påverkar varumärkets Instagram

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)

  Författare :Mimi Costéus; Linnea Lindblom; [2021]
  Nyckelord :Influencer; Brands; Influencer brands; Instagram; Brand scandals; Brand trust; Parasocial relationships; Likes; Influencer; Varumärken; Influencers varumärken; Instagram; Varumärkes-skandaler; Varumärkes-tillit; Parasociala relationer; Gilla-markeringar;

  Sammanfattning : Influencers har idag ett stort inflytande på konsumenter vilket, till viss del, blivit avgörande för företag. Det förekommer mer frekvent att influencers även skapar egna grundade varumärken. Denna studie har utgått från fyra svenska influencers som har ett eget grundat varumärke. LÄS MER

 2. 2. Artist och Influencer? : En kvalitativ studie om artister och deras möjlighet att implementera influencer marketing i sin marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Julhia Sahlander; Lovisa Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :Artist; Musikbranschen; Influencer; Influencer marketing; Samarbeten; Personligt varumärke; Sinnesmarknadsföring;

  Sammanfattning : Research shows that influencer marketing is an effective way to market on social media. Scientists argue that consumers rely on influencers to help them decide on their purchases and guide them through the whole process. In a world where everyone can become an artist, it can be a struggle to stand out among the crowd. LÄS MER

 3. 3. Konsten att välja influencer för att stärka ett varumärke : En kvalitativ studie om influencer marketing och dess påverkan på varumärken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Elin Elggren Helenius; Olivia Galmeus; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Marknadsföringsaktiviteter på Instagram : - En kvantitativ studie om hur varumärkesattityd påverkas av företags samarbeten med influencers på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Wintana Habte Gimariam; Felicia Johnsén; [2021]
  Nyckelord :Influencer; Influencer marketing; Instagram; Product Match-up; Source Attractiveness; Source Credibility; Varumärkesattityd;

  Sammanfattning : TitelMarknadsföringsaktiviteter på Instagram - En kvantitativ studie om hur varumärkesattityd påverkas av företags samarbeten med influencers på sociala medier. NivåC-uppsats i ämnet Företagsekonomi. FörfattareFelicia Johnsén & Wintana Habte Gimariam HandledareJonas Molin & Lars-Johan Åge. LÄS MER

 5. 5. Influencers, social jämförelse och kroppsuppfattning : En kvantitativ studie om kopplingarna mellan influencers på Instagram, social jämförelse och kroppsuppfattning hos kvinnor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Sara Lovisa Magdalena Svensson; Elsa Scilla Skogsborg; [2021]
  Nyckelord :Instagram; influencers; social jämförelse; kroppsuppfattning; INCOM; BESAA;

  Sammanfattning : I takt med Instagrams ökade popularitet har även det nya yrket influencer vuxit fram. En influencer delar personlig information i syfte att skapa en online-identitet som fungerar som ett varumärke. Deras bilder är ofta idealiserade, en sorts innehåll som har visat sig korrelera med att fler sociala jämförelser görs. LÄS MER