Sökning: "influencer värderingar"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden influencer värderingar.

 1. 1. En kvalitativ studie av aspekter som formar konsumentbeteende i samband med tillfälliga influencer-kollektioner

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring och turismvetenskap (MTS)

  Författare :Ida Kransenstedt; Sadaf Yahyaei Fard; [2023]
  Nyckelord :Authority; limited edition; Cialdini; influencer marketing; scarcity; consumer behavior; purchase decision; social proof; social media; sympathy principle; temporary collections.; Auktoritet; begränsad upplaga; Cialdini; influencer marketing; knapphetsprincipen; konsumentbeteende; köpbeslut; sociala bevis; sociala medier; sympatiprincipen; tillfälliga kollektioner.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Marknadsföring är i en ständigt föränderlig kontext. Influencer marketing är idag en effektiv strategi, där företag samarbetar med influencers för att marknadsföra sina produkter och bygga förtroende hos följare. Användning av begränsade produkter som framgångsrik influencer marketing betonas. LÄS MER

 2. 2. Risker med influencer marketing ur ett företagsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Hedvig Lind Tränman; Mathilda Larsson; Emma Söderberg; [2023]
  Nyckelord :Influencer; Influencer marketing; Risk; Risk management; Influencer; Influencer marketing; Risk; Riskhantering;

  Sammanfattning : Det kan vara riskfyllt att externt involvera en influencer med syfte att representera ett varumärke. En influencers levnadssätt, agerande eller handlingar riskerar att leda till negativa utfall för ett företag. LÄS MER

 3. 3. Influencer marketing i praktiken : En tvärsnittsstudie kring hur små företag framgångsrikt kan bedriva influencer marketing

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Olle Carlsson; Felicia Andersson; [2022]
  Nyckelord :Influencer marketing; Marketing implementation; Influencers; Social Media; Small enterprises; SME:s; Influencer marketing; Marknadsförings implementation; Influencers; Social Media; Små företag; SME:s;

  Sammanfattning : Marknadsföring med influencers, så kallad influencer marketing, är inte enkelt och kan leda till negativa effekter om det utförs på fel sätt. Vidare begränsas små företag i större utsträckning än stora företag av resurserna budget, tid och personal och måste därmed vara selektiva och noga i sin utformning av strategi. LÄS MER

 4. 4. User Generated Content : En kvalitativ studie om kvinnliga konsumenters inställning till autenticitet av användargenererat innehåll och marknadsföring på Instagram genom influencers inom modebranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola

  Författare :Arseny Selov; Fariza Kashaeva; [2022]
  Nyckelord :User Generated Content; UGC; Instagram; Influencers; Influencer-Marketing; Authenticity; Brand Authenticity;

  Sammanfattning : Utvecklingen av sociala medier har tagit 2000-talet med storm vilket har lett till en ny era av Web 2.0. En era som möjliggör för användare att enkelt producera digitalt innehåll och med ett klick publicera det för hela världen att se. LÄS MER

 5. 5. A system of weightlessness – Applying the EU general principle of proportionality to secure fundamental rights protection under contemporary EU investment agreements

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Pontus Andersson; [2022]
  Nyckelord :international investment law; public international law; EU law; comparative law; fundamental rights; proportionality; CETA; fair and equitable treatment; right to regulate; Law and Political Science;

  Sammanfattning : At the heart of modern investment law it has since long resided a conflict between extensive investment protection norms and public policy interests of host states. After receiving exclusive competence to conclude international investment agreements governing this interrelation, the EU has tried to cater for those latter objectives through the design of these agreements. LÄS MER