Sökning: "influencers."

Visar resultat 1 - 5 av 896 uppsatser innehållade ordet influencers..

 1. 1. Influencers in Confinement : Measuring Covid-19’s Impact on Leadership in Pro- Eating Disorder Twitter Communities

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutet för analytisk sociologi, IAS

  Författare :Jacquelynn Ennis; [2024]
  Nyckelord :Social Network Analysis; Twitter; Pro-eating Disorder; Eating Disorders; Covid-19; Topic Modelling; Online Communities;

  Sammanfattning : The Covid-19 pandemic presented unprecedented challenges, with global lockdowns impacting individuals on a profound scale. Many took to social media to cope with feelings of anxiety and isolation. LÄS MER

 2. 2. TikTok-spiritualitet : praktiker, emotionalitet och intima offentligheter inom digital andlighet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Märta Bode; Silje Nordback; Annie Wik; [2024]
  Nyckelord :spiritualitet; sociala medier; TikTok; känslor; känsloregler; intim offentlighet; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna studie analyseras åtta inlägg skapade av fyra influencers inom spiritualitetsgenren på TikTok. Genom de teoretiska perspektiven kring känsloregler (Hochschild 2012) och intima offentligheter (Berlant 2008) utforskar vi hur TikTok-användare engagerar sig i andliga praktiker och delar sina känslor kopplade till dessa på plattformen. LÄS MER

 3. 3. Generation Z - Lojalitetens fiende?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Hamilton Henze; Linn Andreasson; Sofia Lind; [2024]
  Nyckelord :Varumärkeslojalitet; Lojalitetsprogram; Generation Z; Engagemang; Trender.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: “Generation Z - Lojalitetens fiende?”. En kvalitativ studie om Generation Zs relation till varumärkeslojalitet. Seminariedatum: 2024-01-11 Ämne/Kurs: FEKH29, Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå. LÄS MER

 4. 4. När influencers blir boxare : en kvalitativ textanalys av hur influencerna KSI och Logan Paul framställer sig själva som boxare

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Erik Axelsson; Alex Sjöholm; [2024]
  Nyckelord :Cultural Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Influerad av influencers : En kvalitativ studie om unga kvinnors syn på influencers kommunikation på sociala medieplattformar med fokus på impulsköp och miljöaspekter

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ella Lundberg; Ida Malmberg; [2024]
  Nyckelord :Influencer; impulse buying; fast fashion; environmental awareness; marketing communication; Influencer; impulsköp; snabbmode; miljömedvetenhet; marknadskommunikation.;

  Sammanfattning : This thesis analyzes how young female students aged 20–25 perceive influencer marketing communication on social media and its correlation with their impulsive purchases within the fast fashion industry. The study involves eight interviews to gain an understanding of these consumers' behavior during impulse purchases. LÄS MER