Sökning: "influencers"

Visar resultat 1 - 5 av 773 uppsatser innehållade ordet influencers.

 1. 1. “VEM FAN KÖPER EN BDSM-NALLE TILL SIN DOTTER?” En kvalitativ intervjustudie om mammors attityd till barn som exponeras på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emma Wiberg; Heidi Byrman Andersson; [2023-03-10]
  Nyckelord :Mediemoral; Sharenting; Parasociala Relationer; ABC-modellen; Barnarbete; Integritet; Influencer; Instagram; Sociala medier; Barn;

  Sammanfattning : Executive summary Over the past few decades, the digital landscape has grown and become increasingly common in our everyday lives. Not least to publish, inspire and update others about our life on social media. And for some, life also includes the role of being a mother, perhaps one who is proud to show off their children on social media. LÄS MER

 2. 2. “MED KODEN FAMILJ10 FÅR NI 10% RABATT PÅ…” En kvalitativ innehållsanalys av barns involvering i familjevloggares betalda samarbeten på YouTube

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Martina Davitkova; Hanna Eklund; Ella Engberg; [2023-03-10]
  Nyckelord :kommersiell sharenting; familjevloggare; YouTube; influencers; främre regionen; bakre regionen; fasad; intrycksstyrning; självpresentation; barn; utsända uttryck; överförda uttryck;

  Sammanfattning : EXECUTIVE SUMMARY In the early 2000s, the rise of the influencer industry began. An influencer refers to a person with influence and the ability to influence their audience to consume certain products or perform a specific action. LÄS MER

 3. 3. Influencer avoidance på Instagram -En kvalitativ studie om varför Generation Z undviker influencers som kommersiellt samarbetar med varumärken på Instagram.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elliot Samuelsson; Marcus Fritz; [2023-01-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Personliga åsikter eller marknadsföring? : Om gränsdragningen mellan yttrandefrihet och marknadsföring i sociala medier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Asal Kouaiber; [2023]
  Nyckelord :Marknadsföring; yttrandefrihet; sociala medier; influencer; influencer marketing;

  Sammanfattning : Internet har inneburit en teknisk revolution, vilket har medfört att användningen av traditionell tv, radio och dagstidningar har minskat medan tiden som läggs ner på massmedier på internet har ökat. Genom denna teknikutveckling har yrket influencer vuxit fram. LÄS MER

 5. 5. Shia-islams framställning : En innehållsanalys av de sunnitiska YouTubers Mohammed Hijab och Imran Ibn Mansurs framställning av shiitisk islam

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Nadia Ali; [2023]
  Nyckelord :social media; mediatization; influencer; Shia Islam; Sunni Islam; Salafi movement; Othering;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how two Sunni Muslim social media influencers depict and represent Shia Islam through their YouTube videos. To aid the research two questions were formulated:  1. How are Shia Islam and Shia Muslims represented by Imran Ibn Mansur and Mohammed Hijab? 2. LÄS MER