Sökning: "influensan"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet influensan.

 1. 1. Influensan som aldrig går över

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Johan Taliercio; [2018]
  Nyckelord :Examensarbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. På agendan : En undersökning om Svininfluensans gestaltning i Dagens Nyheter och Expressen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Sara Persson; [2015]
  Nyckelord :Svininfluensa; Risk- och kriskommunikation; risksamhället; dagordning; kvantitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur Svininfluensan framställdes i två tidningar år 2009, det år då den var som mest omskriven. Undersökningen utgår ifrån teorin om risksamhället och dagordningsteorin. LÄS MER

 3. 3. Smittrisker vid internationell transport av hästar : en studie av afrikansk hästpest, ekvin influensa och ekvin virusarterit

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Camilla Fredriksson; [2013]
  Nyckelord :internationell transport; smittrisker; afrikansk hästpest; ekvin influensa; ekvin virusarterit; vaccin;

  Sammanfattning : Den internationella handeln med hästar och hästprodukter samt de internationella tävlingstillfällena ökar stadigt. Detta leder till att den globala transporten av hästar ökar vilket i sin tur ger en förhöjd risk för spridning av sjukdomar och infektionsämnen. LÄS MER

 4. 4. Att kommunicera med allmänheten i händelse av en pandemi : En fallstudie av ett landsting

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sandra Lundberg; [2013]
  Nyckelord :Crisis management; crisis communication; influenza; pandemic; A H1N1 ; Krishantering; kriskommunikation; influensa; pandemi; A H1N1 ;

  Sammanfattning : I april 2009 upptäcktes en ny typ av influensa som senare fick namnet A(H1N1). Influensan A(H1N1) innebar en internationell kris och krävde särskilda krishanteringsåtgärder. I Sverige innebar detta att den största nationella massvaccineringen i modern tid genomfördes under hösten 2009 till och med början av 2010. LÄS MER

 5. 5. "Asiaten" - en pandemi gör entré - En diskursanalys av två dagstidningars rapportering kring den asiatiska influensan 1957

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Susanne Nilsson; [2011]
  Nyckelord :Den asiatiska influensan; kritisk diskursanalys; massmedia; pandemier; språket som handling;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att utifrån nyhetsrapporteringen i Ystads Allehanda och Sydsvenska Dagbladet Snällposten undersöka vems röster som gjordes hörda i den massmediala diskursen kring den asiatiska influensan som grasserade 1957. Utifrån olika teman, som jag vid närläsningen kunde identifiera som återkommande i nyhetstexterna, studerar jag vad man talade om och hur man talade om detta. LÄS MER