Sökning: "influensers"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet influensers.

 1. 1. Hur påverkas unga tjejers psykiska hälsa av Influensers och sociala medier? : En kvalitativ uppsats om det psykiska välmåendet hos unga tjejer,

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Emmie Trång; Madeleine Berggren; [2020]
  Nyckelord :sociala medier; psykisk hälsa; influenser; ungdomar;

  Sammanfattning : Inledning: Forskningsrapporter som visas i tidningar och nyheter berättar att allt fler ungdomars psykiska hälsa blir sämre och sämre (Folkhälsomyndigheten, 2019). Avsikten med denna studie är att undersöka om det finns ett samband mellan unga tjejers psykiska hälsa och användande av sociala medier. LÄS MER

 2. 2. ”Är du tjock så mår du inte bra men är du smal så mår du bra” : En kvalitativ studie om sociala mediers påverkan på unga kvinnors kroppsideal och självförtroende

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Caroline Danziger; Freja Litzén; [2019]
  Nyckelord :Unga kvinnor; sociala medier; kroppsideal; influensers;

  Sammanfattning : Sociala medier har på senaste fått ett uppsving i dagens samhälle. Det är allt fler individer som använder sig av sociala medier och det har visat sig vara unga kvinnor som är mest aktiva på nätet. LÄS MER

 3. 3. Vem är personen bakom skärmen? : En studie om självpresentation online vs offline

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Elma Buzgovic; Kastriot Krasniqi; [2018]
  Nyckelord :sociala medier; självpresentation; intryckstyrning; fasad; bekräftelse; likes;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur upplevelsen av vikten av att styra sitt intryck på sociala medier är för ungdomar idag. Vårt mål är att skapa förståelse för ungdomars upplevelser av att framställa sig som en viss typ av person på sociala medier och om denna presentation är i linje med den person som de anser sig vara utanför sociala medier. LÄS MER

 4. 4. INFLUENCER MARKETING-INLÄGGS PÅVERKAN PÅ FÖLJARES KÖPINTENTIONER

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Izabelle Wärja; Felicia Kyrk; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Till följd av skiftet inom marknadsföringsarenan, som har inneburit att företag rör sig från att kommunicera via traditionella marknadsföringskanaler till att lägga allt större fokus på marknadsföringen via sociala medier, har Influencer Marketingblivit allt mer populariserat. Denna typ av marknadsföring grundar sig i att företag samarbetar med nyckelpersoner, så kallade influensers, med hög status som sprider företagets produkter eller tjänster via sina kanaler som Instagramoch Facebook. LÄS MER

 5. 5. Trovärdiga influencers vid betalda samarbeten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Alexandra Fromholtz; Emma Regnér; [2018]
  Nyckelord :Influencer; förtroende; trovärdighet; köpintention; betalda samarbeten; sociala medier; elektronisk word of mouth; Social Sciences;

  Sammanfattning : I vissa fall uppfattas betalda samarbeten med influencers som genuina rekommendationer och som ett effektivt sätt att påverka konsumentens köpintention. Dock understryks oro för hur betalda samarbeten vilseleder konsumenten genom sublima budskap som sprids genom influencers. LÄS MER