Sökning: "inflytande"

Visar resultat 1 - 5 av 4779 uppsatser innehållade ordet inflytande.

 1. 1. LEDARSKAP PÅ DISTANS - en kvalitativ studie om hur konsultchefer inom bemanningsföretag utövar ledarskap på distans

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Abdullah Rabia; Jens Holst; [2022-02-15]
  Nyckelord :Konsultchef; ledarskap; konsult; uppdragsgivare; bemanningsföretag; distans;

  Sammanfattning : Den skenande teknikutvecklingen i kombination med de senaste två års rådande pandemi har förändrat spelplanen för organisationers arbetssätt. Digitala kommunikationssätt har inflytande på relation mellan chef och medarbetare och ledarskapet kan därför behöva modifieras. LÄS MER

 2. 2. Patienters delaktighet inom vuxenpsykiatri

  Magister-uppsats,

  Författare :Marina Didkovskaya; [2022-02-03]
  Nyckelord :patientdeltagande; psykiatrisk omvårdnad; psykiatri; vårdplanering; fenomen; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Patientens inflytande kan visas som möjligheten att få vara delaktig under hela vårdprocessen samt att kunna påverka sin vård och behandling. I den vuxenpsykiatriska verksamheten möter sjuksköterskor patienter som inte känner till vad som planeras och saknar engagemang i deras vård och behandling. LÄS MER

 3. 3. Förskolans fysiska miljö som främjar samspelet : Förskollärarnas förhållningssätt i relation till utformning av den fysiska miljön som främjar barns samspel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Aida Nazaryan; Lena Gidlund; [2022]
  Nyckelord :förskola; fysiska miljö; samspel; sociokulturell teori; närmaste utveckling zonen; förskollärare; förskollärarens roll;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att undersöka hur förskollärare på förskolor arbetar med den fysiska miljön för att främja barns samspel. Syftet med undersökningen är att få en inblick i förskollärarens uppfattning kring hur en pedagogisk miljö utformas så att det främjar det sociala samspelet. LÄS MER

 4. 4. “Vi har ju de digitala verktygen för att väcka nyfikenhet!” : En studie om förskollärares perspektiv på barns delaktighet i användandet av digitala verktyg i förskolan  

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Anna Andersson; Sofie Lindvall; [2022]
  Nyckelord :Barns delaktighet; Digitalisering; Digitala verktyg; Förskollärares perspektiv;

  Sammanfattning : Abstract I dagens digitala samhälle är det centralt att erbjuda barn i förskolan en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. För att detta ska realiseras i verksamheten är det därför väsentligt att förskollärare besitter kunskap om digitalisering samt hur de ska göra barn delaktiga när de digitala verktygen används. LÄS MER

 5. 5. Barns inflytande och delaktighet i förskolans undervisning : - En intervjustudie om förskollärares och förskolebarns beskrivningar om barns inflytande och delaktighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sofia Wamsler; Matilda Kiander; [2022]
  Nyckelord :Barnperspektiv; barns perspektiv; delaktighet; förskolebarn; förskollärare; inflytande; kommunikation; kontroll; maktpositioner; undervisning;

  Sammanfattning : Föreliggande studie har två syften. Det första syftet är att undersöka hur förskollärare och förskolebarn beskriver förskollärares förhållningssätt till makt, kontroll samt kommunikation för att möjliggöra barns inflytande och delaktighet i förskolans undervisning. LÄS MER