Sökning: "inflytande"

Visar resultat 1 - 5 av 5159 uppsatser innehållade ordet inflytande.

 1. 1. Intressenters inflytande vid nya redovisningsstandarder: En studie om intressentgruppers inflytande vid utformningen av IFRS 17

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oliver Andersson; Oskar Svensson; [2023-11-08]
  Nyckelord :Försäkringsavtal; IFRS 17; inflytande; intressentteori; remissvar;

  Sammanfattning : Inledning: Försäkringsindustrin har en central roll i dagens ekonomi genom att erbjuda finansiellt skydd mot en rad olika risker. Trots detta har bristande jämförbarhet och otillräcklig insyn i företagens finansiella rapporter utgjort betydande utmaningar. LÄS MER

 2. 2. DE BYGGANDE KVINNORNA Adelskvinnors roll och inflytande i byggprocesser under 1600- och 1700-talet Linnea Wessberg Uppsats för

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Linnea Wessberg; [2023-11-07]
  Nyckelord :Noblewomen; 17th century; 18th century; building developer; Christina Piper; microhistory;

  Sammanfattning : This thesis is about the use of history and on how female building developers during the early modern period in Sweden are highlighted in the broad historiography. The aim is to examine, from a micro-historical perspective, female building developer’s role and influence in building projects and their involvement in building processes during the 17th and 18th centuries. LÄS MER

 3. 3. VEM ÄGER RASTEN?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Lise-Lott Johåker; Sophia Zettergren; [2023-10-26]
  Nyckelord :Elevinflytande; delaktighet; infallsvinklar; rastverksamhet; makt; aktörskap;

  Sammanfattning : Många skolor arbetar idag med organiserad rastverksamhet. Trots det finns det inte något skrivet om detta i skolans styrdokument och det är upp till varje skola att utforma denna verksamhet på sitt eget sätt. LÄS MER

 4. 4. Stora barngruppsstorlekar i fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Malin Ivares; Emilia Antonsson; [2023-10-26]
  Nyckelord :Barngruppsstorlek; pedagog; fritidshem; interaktion; anpassningar; ramfaktorteori; inre ramar; yttre ramar;

  Sammanfattning : Fritidshemmets uppdrag har genom tiderna förändrats och barngrupperna blir allt större och större. Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger i fritidshem arbetar utifrån den stora barngruppsstorleken. LÄS MER

 5. 5. Pedagogers syn på sin egen yrkesroll i den demokratiska processen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Maria Andersson; Maria Dalerstedt; [2023-10-26]
  Nyckelord :Elevinflytande; fritidshem; delaktighet; inflytande; formellt inflytande; informellt inflytande; demokrati; ledarskap; Covid-19-pandemi;

  Sammanfattning : Vår upplevelse är att kollegor talar om att det blivit en mycket begränsad möjlighet att genomföra en bra verksamhet, särskilt under den pågående Covid-19-pandemin, med ett varierat innehåll då det mesta av tiden ska bedrivas utomhus. Vi ser en risk med att fritidsverksamheten mer uppfattas och upplevs som barnpassning utomhus av pedagogerna, likt så som Haglunds (2009) diskurs, “överbliven tid” beskrivs. LÄS MER