Sökning: "informal science education"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden informal science education.

 1. 1. Skolbesök i en botanisk trädgård betraktat ur ett likvärdighetsperspektiv. Tillgång, tillgänglighet och elevers meningsskapande

  Master-uppsats,

  Författare :Karen Otto; [2021-04-28]
  Nyckelord :informal science education; non-formal learning; botanical garden; equity; science literacy; cultural capital; scientific capital;

  Sammanfattning : According to results from the latest PISA-test, academic achievements of Swedish students in science are increasingly dependent on the students' social background as well as on theirschool's overall socioeconomic status. This is alarming with regard to the fact that scientific literacy is recognized as important for the ability to make decisions on science-based issues inone's daily life, both at a personal and at a societal level. LÄS MER

 2. 2. “I think this is very unique. Apart from my family they are the most important.” A case study on informal relations in a youth project

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Laura Juarez Sandqvist; Martina Herbert; [2020]
  Nyckelord :Informal relations; youth projects; vulnerable youth; mentoring; youth development; Colombia; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis is based on a case study conducted during eight weeks in a youth project in Colombia. The project aims to support vulnerable youth from communities outside Cartagena into entering higher education and enhance their engagement in social work in their communities. LÄS MER

 3. 3. Att få uppleva på riktigt - en studie om lärares intentioner med studiebesök i NO-undervisningen åk 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emilia Joelsson; Victoria Mettälä; [2019]
  Nyckelord :4-6; Formellt och informellt lärande; Lärare; NO; Studiebesök; Undervisning; Field Trip;

  Sammanfattning : I denna studie har en förståelse för åk 4-6 lärares intentioner med studiebesök inom NO-undervisningen skapats. Genom nio kvalitativa intervjuer med lärare som undervisar eller har undervisat i Malmö har följande frågeställningar undersökts: Varför väljer lärare i åk 4-6 att åka på studiebesök? samt Hur planerar lärare i åk 4-6 in studiebesök som en del av NO-undervisningen? En teori som använts i denna studie är formellt och informellt lärande, det formella är klassrumsundervisningen medan det informella representerar studiebesök. LÄS MER

 4. 4. The Political Economy of Universal Primary Education

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tuomas Waldén; [2019]
  Nyckelord :Universal Primary Education; Quality Education; Free Primary Education; World Bank; Political Economy; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The idea of Universal Primary Education has always been an essential part of the core concept of development. Whether gained through formal or informal channels has played relatively a little role, as long as the end-result has been an individual, who has obtained the basic level of schooling. LÄS MER

 5. 5. Kollegialt lärande – musiklärares uppfattningar om kollegialitet och utvecklingsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Max Oliver Hultén; [2018]
  Nyckelord :gruppsykologi; kollegialt lärande; motivation; musiklärare; utvecklingsarbete; yrkesetik; group psychology; collegial learning; music teacher; development; professional ethics; utbildningsvetenskap; musikpedagogik; educational science; music education; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om musiklärares erfarenheter av och uppfattningar om kollegialt lärande. Studiens syfte är att förstå hur kollegialt lärande kan påverka individens arbetssituation, samt att undersöka vad som krävs hos individen för att det kollegiala lärandet ska fungera. LÄS MER