Sökning: "informanter"

Visar resultat 1 - 5 av 3767 uppsatser innehållade ordet informanter.

 1. 1. Det är inne att vara ute - Om utomhuspedagogik på fritidshemmet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Annie Bäck; Linn Verdin; [2023-10-26]
  Nyckelord :utomhuspedagogik; fritidshem; rörelse; motivation; lärande; inkludering;

  Sammanfattning : Intresset för att vistas ute i skog och mark har de senaste åren ökat i befolkningen men vi upplever att det i många fritidshem är svårt att fånga elevernas intresse och motivera dem till utevistelse. Därför tyckte vi att det skulle vara intressant att genomföra en studie med syftet att undersöka fritidslärares uppfattningar och praktiserande av utomhuspedagogik samt jämföra hur verksamheten bedrivs i två fritidshem med olika profiler, en traditionell profil och en utomhusprofil. LÄS MER

 2. 2. Planeringstid: varför och för vem?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Jessica Andersson Larsdotter; Ajla Ahmadyan; [2023-10-24]
  Nyckelord :fritids; fritidslärare; planering; planeringstid; förutsättningar; uppdrag; kvalitet; ramfaktor;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka fritidslärares uppfattningar om och erfarenheter kring planering och planeringstid, det vill säga hur lärare lägger upp sin planering, vad som prioriteras och vilka brister de ser med planeringstiden. Studien är av kvalitativ form där vi har genomfört nio mailintervjuer med personer som arbetar inom olika fritidshemsverksamheter. LÄS MER

 3. 3. Barns möjligheter till en meningsfull fritid i en socioekonomiskt utsatt stadsdel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Heidi Spooner; Anna Karlsson; [2023-10-24]
  Nyckelord :Fritidshem; samverkan; socioekonomisk status; föreningsliv; socialt kapital;

  Sammanfattning : I vårt dagliga arbete ser vi hur lärare i fritidshem är medvetna om sitt kompensatoriska uppdrag och ser samverkan med kultur- och föreningsliv som en möjlighet att ge eleverna en mer givande, aktiv och meningsfull fritid. Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka samverkan mellan förening- och kulturverksamheter med fritidshem och skola. LÄS MER

 4. 4. När pedagoger har tid att tala systematiskt kvalitetsarbete blir det kvalité

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Pernilla Borg; Rebecca Milesa; [2023-10-24]
  Nyckelord :Systematiskt kvalitetsarbete; fritidshem; lärare i fritidshem; kvalitet; läroplan;

  Sammanfattning : Systematiskt kvalitetsarbete är en obligatorisk och lagstadgad arbetsuppgift som alla verksamma inom skolan ska bedriva i samarbete med huvudman. I denna studie undersöker vi därför hur pedagoger talar om det systematiska kvalitetsarbetet och hur de också arbetar med det centrala innehållet i läroplanens fjärde kapitel för fritidshemmet. LÄS MER

 5. 5. Högläsning och fritidshem

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Oskar Andell; Najma Ahmed Hussein; [2023-10-23]
  Nyckelord :Högläsning; språkutveckling; fritidshem; literacy;

  Sammanfattning : Abstract I dagsläget är läsning en central fråga för många, inte minst Göteborgs stad. Det har sedan några år tillbaka larmats på flera håll i landet om bristande språkkunskaper i tidiga åldrar hos barn, men även vissa vuxna. LÄS MER