Sökning: "informatik C uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden informatik C uppsats.

 1. 1. En kvalitativ studie om organisationers utvärdering av extern kommunikation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Disa Sewerin; Andrea Lundin; [2018]
  Nyckelord :utvärdering; extern kommunikation; indirekta värden; legitimitet; anseende;

  Sammanfattning : This study aims to chart and enhance the knowledge of organizations’ evaluation of communication. The purpose is to understand what organizations evaluate, how they proceed and why it is important, as well as potential challenges they currently face. LÄS MER

 2. 2. Kommunikationseffektivitet : Waste och kommunikationskanalens påverkan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Sebastian Gustafsson; Gustav Blysell; [2016]
  Nyckelord :Kommunikationseffektivitet; Lean administration; Media richness theory; Kvalitativ undersökning; Fallstudie;

  Sammanfattning : Rapporten baseras på en fallstudie som gjordes på ett varuproducerande företag under vårterminen 2016. Rapporten är en C-uppsats skriven på informationslogistikprogrammet vid Linnéuniversitetet. LÄS MER

 3. 3. Röststyrning och text-till-tal i mobila enheter för personer med läs- och skrivsvårigheter : En studie om användbarhet och användarvänlighet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Simon Andersson; Simon Hagelin; [2013]
  Nyckelord :Röststyrning; text-till-tal; dyslexi; användbarhet; användarvänlighet; mobila enheter; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Användningen av mobila enheter, det vill säga smarta mobiltelefoner och surfplattor ökar ständigt och det nya mediet ställer helt nya krav på användbarhet och användarvänlighet. Vi tror att personer med funktionsnedsättning glöms bort i de nya smarta enheterna och att tillgängligheten i dessa enheter inte prioriteras och utvecklas tillräckligt bra. LÄS MER

 4. 4. ATT SKAPA EN AMBASSADÖR : EN UPPSATS OM VARUMÄRKESBYGGANDE INIFRÅN

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Alexandra Ekström Madrid; Fredrik Hermelin; [2012]
  Nyckelord :Organisationskommunikation; internkommunikation; intern kommunikation; ambassadörskap; varumärkesbyggande; intern marknadsföring; varumärke;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den interna kommunikationen kan användas för att stärka den externa kommunikationen, det vill säga stärka varumärket och förenkla varumärkesbyggandet. Genom att de anställda verkar som ambassadörer för varumärket kan ett företag stärka sin position både externt och internt. LÄS MER

 5. 5. Statligt stöd till föräldrar som har barn med en utvecklingsstörning : -

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för ekonomi, statistik och informatik

  Författare :Cecilia Flodström; [2008]
  Nyckelord :Funktionsnedsättning; barn; föräldrar; stödsystem; Sverige och Storbritannien.;

  Sammanfattning : Örebro universitet Institution för beteende-,social- och rättvetenskap Socialt arbete C-uppsats 41-60p Sammanfattning Titel: Statligt stöd till föräldrar med barn med en utvecklingsstörning- en komparativ studie mellan Sverige och Storbritannien Författare: Cecilia Flodström Handledare: Munir Dag Syftet var att undersöka vilka likheter och skillnader det finns mellan de statliga stödsystem som ges till föräldrar som har barn med en utvecklingsstörning i Sverige och i Storbritannien. Syftet är även att undersöka vilka upplevelser föräldrarna har av det stöd som ges. LÄS MER