Sökning: "informatik C"

Visar resultat 1 - 5 av 181 uppsatser innehållade orden informatik C.

 1. 1. Automatiserade GUI-tester i praktiken : En fallstudie på Triona AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Eva Dahl Thomas; Robin Borg; [2020]
  Nyckelord :automated GUI-testing; Selenium Webdriver; automated tests; automated regression tests; tools for automating GUI-tests; automatiserad GUI-testning; Selenium Webdriver; automatiserade test; automatiserade regressionstest; verktyg för automatiserade GUI-test;

  Sammanfattning : Testning är en nödvändig men kostsam del av mjukvaruutveckling. Test utförs på olika abstraktionsnivåer och kan vara manuella eller automatiserade. På lägsta abstraktionsnivå, enhetsnivå, är automatiserad testning vanligt och relativt okomplicerat, medan systemtester är svårare att automatisera. LÄS MER

 2. 2. Hantering av informationssäkerhet: en studie om arbetet i praktiken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Paul Welishe; [2020]
  Nyckelord :Social Engineering; Informationssäkerhet; MSB; Information Security Awareness; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Studien handlar om informationssäkerhet, den undersöker hur arbetet går till och de utmaningar som förekommer med de tillämpade arbetssätten som Lunds universitet använder sig av kopplat till Social Engineering. Detta undersöks genom litteratursökningar inom informationssäkerhet där även lagkrav är inkluderade. Bland annat behandlas C. LÄS MER

 3. 3. Smarta högtalare : medvetenhet gällande säkerhetsrisker

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Joel Flink; Froissart Nathalie; [2020]
  Nyckelord :C.I.A-triangel; smarta högtalare; IT-säkerhet; medvetenhet; attityd;

  Sammanfattning : Smarta högtalare är enheter vars användande har vuxit signifikant de senaste åren. Genom röststyrning kan användare bland annat spela musik, styra belysningen, öppna dörrar och göra banköverföringar. Dessa funktioner gör smarta högtalare till ett attraktivt mål för angripare att utnyttja och försöka stjäla privat information. LÄS MER

 4. 4. Using information to provide safe care for neonatal care unit patients : Medical staff interprets their use of information and communication technologies

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Pia Stjerndorff Gröhn; [2020]
  Nyckelord :Information and Communication Technology; ICT; Safe Care; Neonatal Care Unit; NCU; Healthcare; eHealth; Sweden; Communication Techniques; Explorative Research; Systems Thinking; Interpretive Paradigm; Semi-Structured Interview; Card Sorting; The Three C’s of Analysis; Thematic Analysis; Rich Picture; Informations- och kommunikationsteknik; IKT; Säker vård; Trygg vård; Neonatalavdelning; NEO; Hälsovård; eHälsa; Sverige; Kommunikationsteknik; Explorativ forskning; Systemteori; Interpretivism; Semistrukturerad intervju; Kortsortering; The Three C’s of Analysis; Tematisk analys; Rich Picture;

  Sammanfattning : 2017 became the beginning of the Childbirth Crisis of Sweden, as a result of underbudgeting and understaffing, creating an environment where patient safety and availability was questioned. Additionally, information and communication technology rapidly take a larger role in the field of healthcare, nourishing new solutions for old processes. LÄS MER

 5. 5. Medvetenhet om lösenordshantering och nätfiske : Finns det skillnader mellan kvinnor och män?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Hannah Lavén; Mathilda Dalman; [2019]
  Nyckelord :Informationssäkerhet; lösenordshantering; nätfiske; e-postnätfiske; C.I.A - triangeln; kvinna; man;

  Sammanfattning : Det sker ständigt bedrägerier när det gäller lösenordshantering och e-postnätfiske, som det ser ut i nuläget kommer det att fortsätta. Uppsatsen grundar sig i en enkätundersökning som tar upp viktiga frågor inom dessa två områden. LÄS MER