Sökning: "informatik C"

Visar resultat 1 - 5 av 177 uppsatser innehållade orden informatik C.

 1. 1. Medvetenhet om lösenordshantering och nätfiske : Finns det skillnader mellan kvinnor och män?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Hannah Lavén; Mathilda Dalman; [2019]
  Nyckelord :Informationssäkerhet; lösenordshantering; nätfiske; e-postnätfiske; C.I.A - triangeln; kvinna; man;

  Sammanfattning : Det sker ständigt bedrägerier när det gäller lösenordshantering och e-postnätfiske, som det ser ut i nuläget kommer det att fortsätta. Uppsatsen grundar sig i en enkätundersökning som tar upp viktiga frågor inom dessa två områden. LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ studie om organisationers utvärdering av extern kommunikation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Disa Sewerin; Andrea Lundin; [2018]
  Nyckelord :utvärdering; extern kommunikation; indirekta värden; legitimitet; anseende;

  Sammanfattning : This study aims to chart and enhance the knowledge of organizations’ evaluation of communication. The purpose is to understand what organizations evaluate, how they proceed and why it is important, as well as potential challenges they currently face. LÄS MER

 3. 3. Vad sägs om Sverigedemokraterna? : En kvalitativ innehållsanalys av tre svenska tidningars åsiktsmaterial om Sverigedemokraterna i valtider

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Jesper Thoresen; Constantinidou Alexandra; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Title: What is being said about the Swedish Democrats (Vad sägs om Sverigedemokraterna?)   Authors: Alexandra Constantinidou, Jesper Thoresen   Aim: The purpose of this study is to develop knowledge of how newspapers in Sweden presents the political party Swedish Democrats. Also if there is any difference between the three newspapers presentation of the party. LÄS MER

 4. 4. Att skapa en fleranvändarmiljö : En kvalitativ fallstudie som undersöker tekniska aspekter och användarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Hampus Geijersson; Erik Strandberg; [2018]
  Nyckelord :Multi-user; Multi-user systems; Concurrency; Mutex; Semaphores; Oracle Tuxedo; Client-server programming; Fleranvändning; Fleranvändarsystem; Samtidighet; Mutex; Semaphores; Oracle Tuxedo; Klient-serverlösning;

  Sammanfattning : Studien avsåg att olika aspekter för att skapa underlag för utvecklingen med att förbättra fleranvändning. Syftet var, utöver de olika aspekterna, att på konceptuell nivå utvärdera hur fleranvändning kan utföras tekniskt samt undersöka hur användarna påverkas av denna förändring. LÄS MER

 5. 5. Improving the Visibility and the Accessibility of Web Services. A User-Centric Approach.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Ioannis C. Drivas; [2017]
  Nyckelord :Soft Systems Methodology; Search Engine Optimization; Search Engine Optimization for Organizations; Search Engines; Improvement of the Visibility on the WWW; Improvement of the Accessibility on the WWW; Web Services; Internet-based Systems; Usability; User-Centric Approach;

  Sammanfattning : The World Wide Web provides a well standing environment in any kind of organizations for exposing online products and services. However, no one ensures that web products or services which provided by organizations or enterprises, would receive the proper visibility and accessibility by the internet users. LÄS MER