Sökning: "informatik integritet"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden informatik integritet.

 1. 1. Studenters integritet i Big Data-eran : En kvalitativ studie om oro över personlig data och digital integritet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Sabina Gamboa; Kenny Chauca; [2021]
  Nyckelord :Big Data; Digital integrity; Personal information; Students; Social Exchange Theory; Protection Motivation Theory; Privacy; Big Data; Digital integritet; Personlig information; Studenter; Social Exchange Theory; Protection Motivation Theory;

  Sammanfattning : I den nuvarande Big data-eran där stora mängder information samlas och bearbetas för att användas i kommersiellt syfte har den digitala integritetens betydelse ökat. Oro kring hur information samlas in och används har blivit mer aktuellt de senaste åren. LÄS MER

 2. 2. Integritetsproblem vid användning av Smart TV : Uppfattningar och möjliga skyddsåtgärder ur ett svenskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik; Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik

  Författare :Mattias Frisk; Joshua Çakır; [2021]
  Nyckelord :Smart TV; integritet; avtalsvillkor; privat data; funktionalitet; insamling; åtgärder; Sverige; uppfattning;

  Sammanfattning : Insamling och lagring av privat data sker ständigt i dagens samhälle. Denna studie har målet att undersöka svenska respondenters uppfattningar kring integritetsproblem och möjliga åtgärder vid användning av Smart TV. LÄS MER

 3. 3. Kamerabevakningens påverkan på den personliga integriteten

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Viktor Jonsson; Patrick Westerberg; [2021]
  Nyckelord :camera surveillance; cctv; privacy; kamerabevakning; personlig integritet;

  Sammanfattning : With increased capabilities in technology we’ve seen a huge societal impact in how we live our lives and what can be done with our personal information. Even if the purpose of camera surveillance might be done with good intent, by surveilling a population the question of privacy comes to light. LÄS MER

 4. 4. Privatpersoners syn på GDPR och dess förmåga att skydda deras personliga integritet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Carina Svedberg; Jankeh Joof; [2021]
  Nyckelord :GDPR; dataskyddsförordningen; rättigheter; integritet; användarstudie;

  Sammanfattning : Dataskyddsförordningen GDPR infördes med syfte om att ge privatpersoner större kontroll över sina personuppgifter genom ett flertal rättigheter. Dessa rättigheter är viktiga för privatpersoner att känna till för att kunna uppnå syftet med GDPR. LÄS MER

 5. 5. Äldre vuxna och datainsamling via Facebook: En undersökning av äldre vuxnas upplevelse av datainsamling på Facebook

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Mowgli Paluszkiewicz Olsson; Abdul Rahman Ali; [2020]
  Nyckelord :Datainsamling; Sociala nätverkstjänster; Integritet; Facebook; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar undersöka hur äldre vuxna i Sverige mellan åldrarna 50-65 år upplever den datainsamling som sker på Facebook och de potentiella risker som finns med hur deras data hanteras. Undersökning genomfördes med hjälp av fyra semistrukturerade telefonintervjuer med äldre vuxna inom de åldersgränser som uppsatsen ämnar undersöka. LÄS MER