Sökning: "informatik media uppsala"

Visar resultat 1 - 5 av 529 uppsatser innehållade orden informatik media uppsala.

 1. 1. Understanding Reasons Behind the Lack of Adoption of Units of Measure (UoM) Libraries

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Omar-Alfred Salah; [2019]
  Nyckelord :physical quantities; libraries; units of measure; UoM; lack of adoption;

  Sammanfattning : The concepts of units and units of measurement (UoM) are used in scientific and mathematicalapplications to encode variables and their types with units. There are many UoMlibraries, as identified by previous research, that exist that can handle and prevent unit errorsand failures that can arise if units are not handled properly, otherwise, the consequences ofnot using UoM libraries may have possibly disastrous implications. LÄS MER

 2. 2. Refugee children or Afghan men? - A critical discourse analysis of representations  of unaccompanied youth in Swedish newspapers

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Miro Anter; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Molntjänsternas miljöpåverkan: vad säger media och vad säger forskningen?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Elena Charalambous; Louise Widell; [2019]
  Nyckelord :Grön IT; molntjänst; datorhall; miljö; moln; datacenter;

  Sammanfattning : Mänskliga aktiviteter bidrar till klimatförändringen som sker idag. Samtidigt växer molnet sig större, och därför är det viktigt att molntjänster är så hållbara som möjligt. Medias framställning av ett ämne kan forma allmänhetens åsikter kring det, som i sin tur formar marknaden som berörs av ämnet. LÄS MER

 4. 4. Upplevelsen av UX-design i korrelation till varumärke : En studie av fallet ICA

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Olivia Gisle; Jenny Wickman; [2019]
  Nyckelord :UX-design; brand; key values; communication; human-computer interaction; ICA;

  Sammanfattning : This study's aim is to examine the correlation between UX-design (user experience design)and brand. This happens through focusing on studying the possible importance of UX-designas a communication means of a brand. LÄS MER

 5. 5. Fotokalendern : En utvärdering av Fotokalenderns förmåga att skapa bätte komunikation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Andreas Tyrberg; [2019]
  Nyckelord :Fotokalendern; AKK; QUIM; Användbarhet;

  Sammanfattning : I uppsatsen analyseras användbarheten i applikationen Fotokalendern. Denna analyseras utifrån hur fungerar Fotokalenderns som ett stöd i skapandet av mer och bättre kommunikation för personal, elever och föräldrar till barn på Årsta grundsärskola. Kunskapsinsamling har skett i kvalitativ form genom intervjuer och en enkät. LÄS MER