Sökning: "informatik"

Visar resultat 1 - 5 av 3717 uppsatser innehållade ordet informatik.

 1. 1. Podcasts: “Entertainment To Go” : A study on why Uppsala University students listen to podcast

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Anneli Modin; Sasha Börholm; [2020]
  Nyckelord :podcast; convergence; mobility; uses gratifications theory; listening behavior;

  Sammanfattning : The study aims to gain a deeper understanding of podcasts as a phenomenon. It specifically explores Uppsala University students and their podcast listening habits in an effort to gain understanding about why students listen to podcasts, if there are particular genres students are drawn to and why students believe podcasts are successful. LÄS MER

 2. 2. Promotion of influence and design features of e-petitions : A quantitative study of relationships and digitalization

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :David Karlström; [2020]
  Nyckelord :e-petition; digital innovation; design; influence; e-democracy;

  Sammanfattning : E-democracy may promote influence in political processes. A new e-democratic tool in Sweden is the e-petition. This thesis studies to what extent the e-petition implementations by Swedish municipalities promote citizen influence in political processes and the relationship between variations in citizen influence and e-petition design features. LÄS MER

 3. 3. Med huvudet bland molnen En undersökning av beslutsfattares medvetenhet kring informationssäkerhet vid användning av SaaS i affärsverksamhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Axel Bengtsson; Eddie Blad; [2020]
  Nyckelord :Software as a service; informationssäkerhet; sekretess; tillgänglighet; kontroll; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar att undersöka medvetenhet kring informationssäkerhet hos beslutsfattare i deras användning av SaaS-applikationer i affärsverksamhet. Denna undersökning görs med hjälp av fem semistrukturerade telefonintervjuer med beslutsfattare inom olika branscher. LÄS MER

 4. 4. Användbarhet hos digitala skolplattformar : En studie om Schoolsofts utvecklingspotential

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Joel Melander; Magnus Norling; [2020]
  Nyckelord :Usability; Design-science; Användbarhet; Skolplattform; Digitalisering; Skolväsendet; Design-science; Schoolsoft; Kravspecifikation; Prototyp;

  Sammanfattning : Skolväsendet är en grundläggande instans i samhällsstrukturen, som i hög grad har påverkats av digitaliseringen. Efterfrågan av väl fungerande skolplattformar, digitala verktyg för administration och kommunikation mellan lärare, elever och föräldrar har ökat därefter. LÄS MER

 5. 5. MySQL mot MongoDB mot VoltDB - En komparativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Martin Shamon; Kazem Talib Kadhum; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER