Sökning: "information and communication technologies"

Visar resultat 1 - 5 av 475 uppsatser innehållade orden information and communication technologies.

 1. 1. Actions Managers Should Take to Build a High-Performing Virtual Team

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anne de Almeida; Josefin Flomén; [2022]
  Nyckelord :Management; High-performing; Virtual Teams; Effective Communication; Trust; Team cohesion; Structure; Information; and Communication Technologies; Business and Economics;

  Sammanfattning : The technological field can be seen as a huge advance for mankind before it emerged employers had to hire experts located in the same geographical area as the company. This changed with the introduction of information and communication technologies. LÄS MER

 2. 2. An analysis of whether a level four autonomous vehicle can contribute to a more sustainable public transportation system : A review of the 5G-ride project from the perspective of sustainability

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :David Glaas; Gustaf Bjering; [2022]
  Nyckelord :Autonomous Vehicles; Sustainability; Information and Communication Technology; 5G; Public Transportation; Självkörande Fordon; Hållbarhet; Information och Kommunikations Teknologi; 5G; Public Transport;

  Sammanfattning : Autonomous vehicles or self-driving vehicles is an emerging concept, supported by the latest technological achievements. In the last decade, the interest has increased tremendously, leading to extensive research on the subject of automation. LÄS MER

 3. 3. A View on the Virtualizability of Practical Courses : Romanian Medical Students' Perspective in the Context of a Sudden Online Shift

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Sofia-Maria Tatut; [2022]
  Nyckelord :online education; online learning; virtualizability; virtualization; Romania; practical courses; medical university; pandemic;

  Sammanfattning : The rapid development of information communication technologies has created unique, exceptional opportunities for conducting education. Thus, the transposal of learning into the virtual world constituted the biggest transformation that education went through- a real paradigm change. LÄS MER

 4. 4. Digitalt pass för en grönare modeindustri : en fallstudie av hur ett svenskt klädföretag kan nyttja digitaliseringen för att öka trovärdigheten

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Beatrice Andersson; Carolina Cramner; [2022]
  Nyckelord :Fast fashion; Greenwashing; Grön marknadsföring; Produktpass; Trovärdighet;

  Sammanfattning : Modeindustrin har en mycket negativ miljöpåverkan. Industrin är global och innebär ofta en komplex och en icke-transparent leverantörskedja med flera olika aktörer. Denna komplexitet och brist på transparens skapar en ohållbar modeindustri där konsumenten utesluts från viktig information för att kunna fatta ett hållbart köpbeslut. LÄS MER

 5. 5. Interaction design for Augmented Reality Head-Up Displays : Developing graphics design and evaluating perceptual and safety aspects for navigation use cases

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Johan Hansols; [2022]
  Nyckelord :industrial design engineering; human-centered design; user experience design; Augmented reality head-up displays; visual perception; AR-HUD navigation; automotive industry; user-testing; teknisk design; användarcentrerad design; användarupplevelsedesign; head-up-displayer med förstärkt verklighet; visuell perception; AR-HUD-navigering; fordonsindustri; användartestning;

  Sammanfattning : The interactions with everyday products and technology are often done without being noticed or reflected upon. Interactions driving a vehicle are happening automatically for most people when having experience driving. LÄS MER