Sökning: "information d"

Visar resultat 1 - 5 av 1254 uppsatser innehållade orden information d.

 1. 1. Finns i sjön? – Om officialprinipen, åberopsbörda och tillgång till information i upphandlingsmål

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Rappmann; [2019-02-08]
  Nyckelord :processrätt; förvaltningsprocess; offentlig upphandling; officialprincipen; åberopbörda;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om ansvarsfördelningen mellan processubjekten, parterna och domstolen, för att införskaffa processmaterial samt för processramen i mål om överprövning av offentlig upphandling, mot bakgrund av att officialprincipen ska tillämpas med försiktighet i måltypen. Utgångspunkten för undersökningen är de två vanligaste grunderna till att upphandlingar överprövas; att en leverantör gör gällande att det finns brister i förfrågningsunderlaget och/eller att leverantören anser att det vinnande anbudet inte uppfyller alla obligatoriska krav i förfrågningsunderlaget. LÄS MER

 2. 2. The Implied Volatility Skew of Single Stock Options and the Predictability of Jumps - Robustness Analysis

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Davide Brugola; [2019]
  Nyckelord :single stocks; options; implied volatility skew; jumps; earnings announcements;

  Sammanfattning : In this thesis, we try to understand whether the observed implied volatility skew of single stock options is significantly related to the probability of observing future return jumps in the underlying single stock. In particular, our main aim is to verify whether the skew-jump relationship persists during normal periods without any pre-scheduled information disclosure event or it is confined to earnings announcement periods. LÄS MER

 3. 3. CSR disclosure and decision usefulness - are firms aware of what information users find as useful? A study investigating the dichotomy in perceptions between reporters and users

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Naosil Hanna; Oscar Bjurviken; [2019]
  Nyckelord :CSR; Sell-side equity analysts; Equity valuation; Investment relations;

  Sammanfattning : This thesis investigates the identified research gap concerning the area of sell-side equity analysts' informational needs and preferences, relating to the relevance and usefulness of the informational value in CSR disclosure. An exploratory, qualitative study has been made to investigate the dichotomy in perceptions between reporters and users. LÄS MER

 4. 4. Private Equity Centrality and Club Deal Formation: Evidence from a Social Network Analysis - Subsample Analysis and Social Network Analysis in the Nordic Countries

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Francesco Brambati; [2019]
  Nyckelord :Private Equity; Club Deals; Social Network Analysis; Centrality;

  Sammanfattning : In this paper, we investigate the structure of the network of relationships established between private equity firms when they form acquisition consortiums. We collected information on 1562 private equity transactions, including both sole-sponsored and club deals, across the period 2000-2017. LÄS MER

 5. 5. Compassion, kamratrelationer och depression : - en tvärsnittsstudie på gymnasieungdomar

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Andrea Kööhler; Jessica Olsson Lantto; [2019]
  Nyckelord :Compassion; Kamratrelationer; Depression; Gymnasieungdomar; CEAS-Y;

  Sammanfattning : I studien undersöks begreppet compassion och dess samband med upplevd kvalitet i kamratrelationer samt hur dessa kan predicera depressionssymtom hos gymnasieungdomar. Compassion, att lida med sig själv och andra samt att agera på detta, är en viktig faktor för att minska psykisk ohälsa. LÄS MER