Sökning: "information d"

Visar resultat 1 - 5 av 1442 uppsatser innehållade orden information d.

 1. 1. Blandar människor ihop kompetensrelaterad och personlighetsrelaterad information vid bedömning av andra?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Magdalena Boeryd; Anna Sacredeus; [2022]
  Nyckelord :Big Five; personlighet; kompetens; halo-effekt; personality; competence; halo effect; Social Sciences;

  Sammanfattning : There is disagreement in the personality research-field whether competence and personality should be separate concepts. Bäckström et al. (2020) showed that people could separate items relating to frequency of behavior (personality) from items relating to quality of behavior (competence). LÄS MER

 2. 2. ”Varför behöver andraspråkstalare speciella texter?” En studie om andraspråkstalares läsning av informerande texter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Tineska Carlesson Magalhães; [2021-08-16]
  Nyckelord :andraspråkstalare; mottagaranpassning; förenkling; läsförståelse; sammanfattning; ordlista;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om mötet mellan andraspråkstalare och två informerande texter. Studiens syfte är att, genom en enkätstudie av andraspråkstalares läsförståelse, ta reda på om olika tillägg till texterna påverkar hur begripliga texterna är för målgruppen. LÄS MER

 3. 3. Risks of the Covid-19 Vaccine Supply Chain

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Viktoria Barany; Julia Galus; [2021-06-14]
  Nyckelord :Covid-19; vaccines; vaccine supply chain; supply chain; risk;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 4. 4. IT identity construction of Management Accountants: A multiple case study about the influence of digitalization on Management Accountants' identity

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Johannes Bock; Daniel Friedrich; [2021]
  Nyckelord :Management Accounting; IT identity; Identity work; Identity regulation; Information systems;

  Sammanfattning : This paper examines how Management Accountants' IT identities are constructed in an organizational context. Current research claims that IT systems affect the role as well as the required skill set of Management Accountants and thereby change their occupational role to the forward-looking role of a "Business Partner" (Goretzki et al. LÄS MER

 5. 5. Peering into the future: A study of the relationship between listed industry peer populations and stock price informativeness

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Carl Albert Planting-Gyllenbaga; [2021]
  Nyckelord :Price informativeness; Industry population; Intra-industry information; Declining listings; Market efficiency;

  Sammanfattning : This thesis explores the relationship between US firms' stock price informativeness and the number of US public companies belonging to their same primary industry. The study is conducted on an unbalanced panel of 94,714 firm-year observations over the period from 1976 to 2016. LÄS MER