Sökning: "information d"

Visar resultat 1 - 5 av 1393 uppsatser innehållade orden information d.

 1. 1. Hur arbetar man förebyggande med droger i skolmiljö?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Alex Wendel; Nordhöj Fredrika; [2021]
  Nyckelord :droger; förebyggande; drogprogram; skolmiljö;

  Sammanfattning : This essay will address how teachers pursue preventive work against drug abuse in aschool Environment. It will be addressed on a national and international level. The essay will highlight different programs and approaches, based on three perspectives, the teacher's, the parents' and the student's. LÄS MER

 2. 2. Förekomst av klinisk fotröta och Dichelobacter nodosus hos svenska slaktlamm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Rebecka Albinsson; [2021]
  Nyckelord :fotröta; Dichelobacter nodosus; får;

  Sammanfattning : Fotröta är en smittsam klövsjukdom hos får som har stor påverkan på djurhälsa och produktion. Sjukdomen ger en nekrotiserande inflammation i klövspaltshuden, som senare ger en underminering av klövens sulhorn. I de allvarligaste fallen kan sjukdomen leda till att klövkapseln lossnar. LÄS MER

 3. 3. Det är logiskt att anpassa sig till logiken : En experimentell studie om hur nutida plattformars logik påverkar trovärdigheten hos SVT.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Johan Munthe-Kaas; Tova Sundberg; [2021]
  Nyckelord :credibility; logic; platform; public service; SVT; trovärdighet; logik; plattform; public service; SVT;

  Sammanfattning : Det spelar ingen roll hur perfekt ett nyhetsmedie är i teorin om det inte konsumeras eller litas på av samhällets medborgare (Strömbäck et al., 2020). Tillit och trovärdighet gentemot medier, såväl kommersiella- som public service-drivna, är en grundförutsättning för ett demokratiskt samhälle. LÄS MER

 4. 4. Galaxies as Clocks and the Universal Expansion

  Master-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Anders Ahlström Kjerrgren; [2021]
  Nyckelord :cosmology; cosmic chronometers; universal expansion; Hubble parameter; differential ages; galaxy age; relative age; cosmic time; chi-square minimization; monte carlo sampling; gaussian processes; kosmologi; kosmisk kronometer; universums expansion; Hubbleparametern; differentiell ålder; galaxålder; relativ ålder; kosmisk tid; chi-2-minimering; monte carlo-sampling; gaussiska processer;

  Sammanfattning : The Hubble parameter H(z) is a measure of the expansion rate of the universe at redshift z. One method to determine it relies on inferring the slope of the redshift with respect to cosmic time, where galaxy ages can be used as a proxy for the latter. This method is used by Simon et al. LÄS MER

 5. 5. Nowcasting U.S. Inflation: The Role of Online Retail Prices

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Edvin Ahlander; Eric Axdorph; [2021]
  Nyckelord :Inflation; Nowcasting; Mixed-Frequency Models; Online Retail Prices;

  Sammanfattning : We examine whether high-frequency online retail price data contributes to more accurate nowcasts of the U.S. inflation rate, as given by the monthly change in the Consumer Price Index, when other commonly considered variables for predicting inflation already have been taken into account. LÄS MER