Sökning: "information d"

Visar resultat 1 - 5 av 1332 uppsatser innehållade orden information d.

 1. 1. Partners in crime – How cabbage seed weevil assists brassica pod midge in damaging pods of winter oilseed rape in fields in Southern Sweden : how is insect abundance related to crop damage?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Sarah Heithausen; [2020]
  Nyckelord :monitoring; Ceutorhynchus obstrictus; Dasineura brassica; Brassica napus; Integrated Pest Management; economic threshold; pan trap; sticky trap;

  Sammanfattning : The brassica pod midge (Dasineura brassicae) has emerged as an important pest causing problems in Winter Oilseed Rape (WOSR) (Brassica napus ssp. napus) production in Southern Sweden during recent years. Adult female D. brassicae oviposit into WOSR pods. LÄS MER

 2. 2. Den digitale bibliotekarens oppdrag : Hvordan bibliotekaren opplever sin digitale kompetanse og den digitale utviklingen innenfor folkebiblioteket

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Siri Marie Nilsen; [2020]
  Nyckelord :Folkbibliotek; digital kompetens; digitalt utanförskap; digital utveckling; kognitiv auktoritet;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine what the public librarians think about the digital development. The thesis will also examine how the public librarians consider their skills when it comes to digitalization and the digital work they attempt to do in the public library. LÄS MER

 3. 3. Visualizing Logical Architecture of Electrical and Electronic (E/E) Systems in Automotive Industry

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Kazım Gökberk Nur; [2020]
  Nyckelord :Information visualization; network visualization; graph drawing; diagram usability; complex information; electrical and electronic E E systems architecture; node link diagrams;

  Sammanfattning : Modern vehicles equipped with many hardware and software systems. To develop new functionalities and maintain existing features of the vehicles, engineers have to check relationship between software and hardware systems. LÄS MER

 4. 4. Unsupervised Deep Learning for Primitive-Based Shape Abstraction

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion

  Författare :Vilhelm Urpi Hedbjörk; [2020]
  Nyckelord :deep learning; neural network; unsupervised learning; shape abstraction;

  Sammanfattning : The ability to give simple but representative descriptions of complex shapes, known as shape abstraction, is a useful tool in computer science. An unsupervised deep neural network that predicts a set of primitive shapes to describe an arbitrary three-dimensional input shape is constructed and trained on airplane and chair models. LÄS MER

 5. 5. Kunderna med arabisk bakgrund och deras attityd till generiskt utbyte på apotek : En enkätundersökning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Ban Muthanna; [2020]
  Nyckelord :Patientsäkerhet; språkkunskaper.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Generikareformen genomfördes i Sverige år 2002. Den ledde till ekonomiska besparingar för både samhället och allmänheten, på cirka 8 miljarder kronor per år. Enligt reformen och den svenska lagen (2002:160) är apoteken skyldiga att erbjuda generiskt utbyte d.v. LÄS MER