Sökning: "information d"

Visar resultat 1 - 5 av 1555 uppsatser innehållade orden information d.

 1. 1. Sömn i relation till vandrande tankar : En kvantitativ kognitionsstudie om spontaneous och deliberate mind wandering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Amanda Fransson; Ingrid Unger Frick; [2024]
  Nyckelord :Mind wandering; spontaneous mind wandering; deliberate mind wandering; sömnstörning; ålder; kön;

  Sammanfattning : Människor tenderar att driva iväg i tankarna en stor del av den vakna tiden oavsett vad de företar sig. Vidare uppvisar befolkningen otillräcklig sömn vilket är avgörande för kognitiva förmågan och individers hälsa. LÄS MER

 2. 2. I förtroendekrisens skottlinje : En experimentell studie om krismeddelanden från influencers och organisationer och deras effekt på mottagarnas upplevda förtroende

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Emma Fransson; Ebba Sandberg; [2024]
  Nyckelord :crisis communication; trust; influencers; organizations; crisis of trust; experiment; kriskommunikation; förtroende; influencers; organisationer; förtroendekris; experiment;

  Sammanfattning : "The best way to manage a crisis is to prevent one" (Coombs, 2019, p.19). A statement that in its simplicity is extremely powerful. However, today's digitalized society has contributed to the rapid dissemination of information and scrutiny of content that has complicated the management of crises. LÄS MER

 3. 3. Are consumers inattentive to fuel saving for Electric Vehicles? A stated choice experiment

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Lanxi Ji; [2024]
  Nyckelord :Climate Change; Electric Vehicle; Stated Choice Experiment;

  Sammanfattning : The transition to electric vehicles (EVs) is a crucial component of the global green transition within the transport sector, where EVs are often characterized by higher initial costs. This study investigates whether enhancing the salience of fuel savings information influences consumer decisions towards EVs, amidst criticisms of manufacturers like Tesla for leveraging such information in marketing strategies. LÄS MER

 4. 4. Digital Transformation of Public Administrations: How Project Organization Structure Affects the ICT Implementation Process in Municipalities

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Helena Akst; Michael Mooser; [2024]
  Nyckelord :digital transformation; public administration; project organization; structure; process;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to provide an in-depth understanding of the role of project organization structure in the implementation process of information and communication technologies (ICTs) in public administrations. By conducting a comparative case study of two German municipalities, this study reveals how institutional logics conflict in the ICT implementation process. LÄS MER

 5. 5. Förekomst av ätstörning hos 70-åringar - baserat på data från H70-studien

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Berggren; Linn Cornéer; [2023-03-30]
  Nyckelord :Ätstörningsymtom; psykisk ohälsa; äldre; psykiatrisk omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ätstörningar ökar i samhället idag och är vanligt i kombination med depression och andra psykiska sjukdomar. Att undersöka ätstörning utifrån H70-studien kan ge en inblick i hur stor andel av 70-åringar i allmänhet som har ätstörningstankar, vilket då kan ge vårdpersonal mer kunskap och förståelse för denna problematik. LÄS MER