Sökning: "information gap"

Visar resultat 1 - 5 av 863 uppsatser innehållade orden information gap.

 1. 1. Hållbar och attraktiv? - En kvalitativ studie om hållbarhet i platsannonser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Gabriella Johansson; Amanda Törn; [2019-09-03]
  Nyckelord :Employer branding; Sustainability; CSR; Recruitment;

  Sammanfattning : This study examines how five of the largest, swedish companies work with corporate socialresponsibility (CSR) and sustainability. The current study investigates how the companiespresent their work with sustainability in their annual sustainability reports. LÄS MER

 2. 2. Can Optimism in Press Releases Increase Abnormal Stock Returns? - An Event Study and Text-Analysis of Press Releases Issued by FinTech Companies under IFRS and US GAAP

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Fynn Euchner; Viktor Goldenius; [2019-08-08]
  Nyckelord :Event Study; FinTech; Text-analysis; DICTION; Capitalisation vs Expensing; Press-releases;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 3. 3. Keeping in touch with millennials: How millennial consumers handle the inability to touch clothes when shopping online

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Ted Stenberg; Linyue Zhao; [2019-07-03]
  Nyckelord :E-commerce; Clothes; Inability to touch; Touch compensation; Millennials;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 4. 4. Intangible Asset Disclosure and Impact on Firm Value - Evidence from Swedish Listed IT Firms

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Victor Johansson; Emily Lewin; [2019-06-18]
  Nyckelord :Intangible asset disclosure; intangible assets; hidden value; market capitalization; market value; Information Technology firms; Swedish firms; content analysis.;

  Sammanfattning : Background: In this changing economy, firm are gaining larger amounts of intangible assets.Along with these changes there are several challenges, including not only reporting theseintangibles but also measuring them. Many of these intangible assets are treated asexpenditures and are therefore not capitalized. LÄS MER

 5. 5. KARTLÄGGNING AV AKTIVITETSGAP HOS PERSONER MED NARKOLEPSI - En prospektiv tvärsnittstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sara Svensson; Linnea Ivarsson; [2019-06-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund Att ha en god sömn är av stor vikt för att uppnå hälsa och välmående samt för att kroppen ska få återhämtning. Något som kan påverka sömnen är närvaron av sömnrelaterade sjukdomar, som exempelvis narkolepsi. LÄS MER