Sökning: "information in schools"

Visar resultat 1 - 5 av 814 uppsatser innehållade orden information in schools.

 1. 1. Understanding implementation gaps in honour-related violence & oppression policy : A case study exploring the promises and pitfalls faced by teachers when implementing policy in a Swedish school environment  

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Thalin; [2021]
  Nyckelord :Micro-level policy implementation; Street-level bureaucrats; Policy implementation gaps; Honour-related violence and oppression;

  Sammanfattning : Honour-related violence and oppression has been politically prioritised in Sweden during the past two decades. National policies have been formulated, laws adopted, and the school has been identified as a crucial actor for preventing this type of violence at the local level. LÄS MER

 2. 2. Språk lever i alla rum : en visuell etnografisk studie utifrån en skolas lingvistiska landskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Josefine Inga; [2021]
  Nyckelord :Linguistic landscapes; multilingualism; pupils F-3; school environment; visual ethnography.; Elever F-3; flerspråkighet; lingvistiska landskap; skolmiljö; visuell etnografi.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar mot att få ytterligare kunskap om lingvistiska landskap i en skolas miljö genom att undersöka hur flerspråkighet gestaltas i fysiska miljöer. Undersökningen har gjorts i en skola i norra Sverige och byggs upp av det sociokulturella perspektivets föreställning om språkets betydelse gällande elevers individ- och kunskapsutveckling. LÄS MER

 3. 3. Inkludering i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sarry Roth Kalla; Martin Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Heterogeneous classroom; Inclusion; Teaching history;

  Sammanfattning : In this overview we look at how teachers work with inclusion in the heterogeneous classroom with an emphasis on the history classroom. The studies we’ve included in our overview have gathered their information through semi structured interviews with teachers. 25 teachers based in schools in Sweden as well as in the U. LÄS MER

 4. 4. Normering och undersökning av övningseffekt på ordavkodningstesten A1-A4 på mellanstadieelever i kommunala grundskolor : en kvantitativ tvärsnittsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Isabella Kadar; Lars-Johan Kroon; [2021]
  Nyckelord :Word decoding; re-testing; practice effect; reading disability; dyslexia; Ordavkodning; upprepad testning; övningseffekt; lässvårigheter; dyslexi;

  Sammanfattning : Upp till 20% av alla barn drabbas av någon form av läs- och skrivsvårigheter. För kunna utvärdera de interventioner och anpassningar som skolan gör för dessa barn behövs valida och reliabla testinstrument. LÄS MER

 5. 5. INTE ÄNNU ETT GOTT EXEMPEL : En kvalitativ undersökning av skolbibliotekets ändamålsenlighet med hjälp av metoden grundad teori

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Edit Djurberg; [2021]
  Nyckelord :School library; school librarian; expediency; grounded theory; equivalence perspective; student learning; reading promotion; media and information literacy.; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The inquiry into strengthened school libraries was submitted to the Swedish Minister of Education at the same time as I started to write my thesis. It states the importance of school libraries and calls for an enhanced role of school libraries in education. LÄS MER