Sökning: "information in schools"

Visar resultat 1 - 5 av 774 uppsatser innehållade orden information in schools.

 1. 1. Reducing aviation carbon emissions

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Anna Gustavsson; Kristina Andersson; [2020]
  Nyckelord :Akademiskt flygande; koldioxidutsläpp; hållbarhet; visualisering; FlightViz;

  Sammanfattning : För att nå internationella klimatmål bör de globala koldioxidutsläppen halveras till och med år 2030. I flygintensiva organisationer, där flygresor utgör en betydande del av organisationens totala, årliga koldioxidutsläpp finns det således ofta en strävan att minska på anställdas flygresande. LÄS MER

 2. 2. Tidsresan- Ett möte mellan kulturarv och dialog

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Zahra Asayesh; [2020]
  Nyckelord :Kulturarv ; Social gemenskap ; Hållbar utveckling; Pedagogiskt perspektiv ; Gestaltningsförslag;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utgår från en undersökning om begreppen kulturarvet och social gemenskap utifrån ett hållbart och pedagogiskt perspektiv. Studien kommer att behandla olika aspekter som kan förstärka kulturvärdet och öka den sociala dialogen på kulturhistoriska lekplatsen Mary Anderssons park. LÄS MER

 3. 3. Universities role in helping students cope with stress : A multiple case study on Swedish business schools and student health organizations

  Master-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Lisa Eriksson; Elena Palani Jafi; [2020]
  Nyckelord :Stress; social coping resource; coping strategy; students; university;

  Sammanfattning : Background: Stress is increasing rapidly in society and especially among those studying. Some studies highlight the unique potential of universities, as a social coping resource, to help students maintain mental health and reduce stress. However, there is limited knowledge regarding how universities are reacting to this stress. LÄS MER

 4. 4. Visualisera risker i trafiken : En studie om hur ett animerat utbildningsmaterial för moped klass 1 kan förmedla riskhantering i cirkulationsplatser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Ebba Bergström; [2020]
  Nyckelord :Informations design; Informativ illustration; animation; narration; manér;

  Sammanfattning : The Swedish Traffic Educator's National Association (STR) is an organization for traffic training companies that conducts vocational driver training. They are responsible for creating the driver's license books that are used at all Swedish traffic schools for pupils and teachers. LÄS MER

 5. 5. ”Hur ska vi lyckas med att sätta rötter i det nya?” : En kvalitativ studie om kirunabors upplevelser av den pågående stadsomvandlingen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Tova Jenssen Fredriksson; [2020]
  Nyckelord :Kiruna; urban transformation; change; future and globalization; Kiruna; stadsomvandling; förändring; framtid och globalisering;

  Sammanfattning : Kiruna har alltid varit förknippad med gruvbrytningen som sker under jorden i gruvan. Den malmkropp som järnmalmen bryts ifrån har en lutning in under Kirunas nuvarande stadskärna. LÄS MER