Sökning: "information in schools"

Visar resultat 11 - 15 av 787 uppsatser innehållade orden information in schools.

 1. 11. Universities role in helping students cope with stress : A multiple case study on Swedish business schools and student health organizations

  Master-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Lisa Eriksson; Elena Palani Jafi; [2020]
  Nyckelord :Stress; social coping resource; coping strategy; students; university;

  Sammanfattning : Background: Stress is increasing rapidly in society and especially among those studying. Some studies highlight the unique potential of universities, as a social coping resource, to help students maintain mental health and reduce stress. However, there is limited knowledge regarding how universities are reacting to this stress. LÄS MER

 2. 12. Lärares arbete med flerspråkighet som resurs i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Petronella Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :Multilingual; multilingual students; compulsory school; multilingual mathematics teaching;

  Sammanfattning : In recent years, schools have become increasingly multilingual, which must considered in mathematics teaching as the proportion of multilingual pupils is constantly increasing. Teachers ideas about teaching in multilingual mathematics classrooms, towards multilingual students and multilingualism are thus crucial to the students’ school achievements and identity information. LÄS MER

 3. 13. Visualisera risker i trafiken : En studie om hur ett animerat utbildningsmaterial för moped klass 1 kan förmedla riskhantering i cirkulationsplatser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Ebba Bergström; [2020]
  Nyckelord :Informations design; Informativ illustration; animation; narration; manér;

  Sammanfattning : The Swedish Traffic Educator's National Association (STR) is an organization for traffic training companies that conducts vocational driver training. They are responsible for creating the driver's license books that are used at all Swedish traffic schools for pupils and teachers. LÄS MER

 4. 14. ”Hur ska vi lyckas med att sätta rötter i det nya?” : En kvalitativ studie om kirunabors upplevelser av den pågående stadsomvandlingen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Tova Jenssen Fredriksson; [2020]
  Nyckelord :Kiruna; urban transformation; change; future and globalization; Kiruna; stadsomvandling; förändring; framtid och globalisering;

  Sammanfattning : Kiruna har alltid varit förknippad med gruvbrytningen som sker under jorden i gruvan. Den malmkropp som järnmalmen bryts ifrån har en lutning in under Kirunas nuvarande stadskärna. LÄS MER

 5. 15. Differentiated instruction in the EFL Classroom : Accommodation for advanced students in Swedish Primary Education

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anne Loberg; [2020]
  Nyckelord :English as foreign language; primary education; advanced students; differentiated instruction;

  Sammanfattning : Classrooms in Sweden are heterogeneous and this is acknowledged in the curriculum, stating that all students have an equal right to education at their own level. Teachers must, therefore, design their teaching plan taking this into account. LÄS MER