Sökning: "information in schools"

Visar resultat 16 - 20 av 787 uppsatser innehållade orden information in schools.

 1. 16. Övergången mellan årskurs 3 och 4 : framgångsfaktorer för elever i språklig sårbarhet

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Anna Wåhlin; [2020]
  Nyckelord :Continuity; interaction; language vulnerability; participation; special education teacher; transitions; transition competence; Delaktighet; kontinuitet; samverkan; speciallärare specialpedagog; språklig sårbarhet; transitioner övergångskompetens;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att bidra med kunskap kring framgångsfaktorer samt utvecklingsområden gällande övergången mellan årskurs 3 och 4 för elever i språklig sårbarhet. Bakgrunden till studien är min egen erfarenhet kring den utmaning som elever i någon form av språklig sårbarhet hamnar i under denna övergång. LÄS MER

 2. 17. Kvinnor och mäns behov av de olika sociala stöden : En undersökning gjord på folkhögskolor i Värmland

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Matilda Nilsson; Maria Söderberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Undersökningen är till för att få en djupare bild av upplevelsen utav de olika sociala stöden. De sociala stöd som undersökts är det emotionella som visas bland annat genom omtanke från kollegor. LÄS MER

 3. 18. VRs Lönsamhet i Byggbranschen : En studie om Virtual Reality i byggbranschen

  M1-uppsats, ;

  Författare :Carl Philip Löwhagen; Adam Hillborg; [2020]
  Nyckelord :Virtual Reality Virtuell Verklighet Bygg VR Projektering Effektivisering;

  Sammanfattning : Virtual Reality in the construction industry has begun to get its foothold, the use of thetechnique is somehow mixed up of being a show-off tool for visual presentations and not reallycontributing to economic improvements. The project aims to investigate if virtual reality couldcontribute to profitability when used in the construction-design phase to prevent design errorsfrom occurring which later leads to cost overruns in the specific project. LÄS MER

 4. 19. The integration of ICT in ELT : A systematic literature review on the use of Information and Communication Technologies in English language teaching

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Jakob Gull; [2020]
  Nyckelord :Information and Communication Technologies; ICT; English language teaching; ELT; technological devices.;

  Sammanfattning : When 2020 starts, many people’s lives are dependent on technological devices such as smartphones, tablets, and computers. Hence, many schools have started to integrate the use of technological devices in their teaching. LÄS MER

 5. 20. Farmer knowledge sharing and social networks in agricultural extension : farmer perceptions from six Indonesian villages

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Louise Ramberg; [2020]
  Nyckelord :agricultural extension; Village Learning Centers; knowledge sharing; social networks; farmers; Yogyakarta; Indonesia;

  Sammanfattning : This thesis is an empirical exploration of knowledge sharing and social networks among farmers in a context of agricultural extension. The exploration takes off from the development of the field of extension, examined in a literature review. LÄS MER