Sökning: "information in schools"

Visar resultat 21 - 25 av 787 uppsatser innehållade orden information in schools.

 1. 21. Digital kompetens i samhällskunskap på gymnasiet. – En intervjustudie om implementering av läroplansrevideringen kring digital kompetens

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kristina Sava; [2020]
  Nyckelord :Digital kompetens; Gymnasiet; Implementering; Medie- och informationskunnighet; Samhällskunskapslärare; Sökkritik;

  Sammanfattning : The government of Sweden issued a national strategy in 2015 for the Swedish school to develop pupils' digital competence. Hence, The National Agency for Education altered the curricula for schools of all levels to include pupils' development of digital competence in July of 2018. LÄS MER

 2. 22. Play interventions as a means to promote social engagement in preschoolers with autism. : A 2010-2020 Systematic Literature Review

  Magister-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Chrysiis Karteri; [2020]
  Nyckelord :play interventions; autism spectrum disorder; kindergarten; preschool; social engagement;

  Sammanfattning : Children with ASD are characterized by impairments in socialization and communication, as well as by the presence of repetitive behaviours and limited interests. Their impairment often influences their participation in everyday ac-tivities and by extension their social engagement in playful activities with their peers is affected. LÄS MER

 3. 23. Jämställdhet, genus och heteronormativitet i läromedel för samhällskunskap. : Högstadiet - grundskolans senare år.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Anna Lindroth; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Equality is an important part of our democracy. As a social science teacher, you have a greater responsibility to educate tomorrow's citizens in democracy. In order to fulfill our mission, we can take the help of teaching materials in social science. LÄS MER

 4. 24. En skola för alla

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Isabella Theorin; Rebecka Svantesson; [2020]
  Nyckelord :Social pedagogy; social work in school; children with autism; inclusive education; disability in school;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att studera hur skolans miljö på fyra olika skolor ser ut för elever som är inom autismspektrumtillståndet. Skolans professionella har som uppgift att kunna anpassa undervisningen efter alla elevers behov och förutsättningar. LÄS MER

 5. 25. Rektorers syn på natur- och utemiljöer som en källa till välbefinnande för gymnasieelever

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Lisa Ring; [2020]
  Nyckelord :Principal; outdoor and natural environment; time; high school student; school; schoolyard; framework factors.; Rektor; natur; utemiljö; tid; gymnasieelev; skola; skolgård; ramfaktorer.;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien är att undersöka och analysera rektorers syn på gymnasieelevers möjlighet till att vistas i natur- och utemiljöer. Samt att använda naturen som en källa till välbefinnande under tiden i gymnasieskolan. LÄS MER