Sökning: "information in schools"

Visar resultat 6 - 10 av 787 uppsatser innehållade orden information in schools.

 1. 6. Statens och marknadens roller i svenskt skolväsende : En idéanalys av statliga och vinstdrivande skolaktörer i frågan om offentlighetsprincipen och friskolor.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Carl-Fredrik Olsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Drawing from New public management-philosophy and economic theory of credence goods,the purpose of this study is to examine state actors’ and for-profit actors’ views on the role ofthe state and market in the Swedish school system. Using qualitative analysis of ideology and ideal types of three different public management models, this study strives to achieve its goalby assessing three state actors and five for-profit school actors concerning the proposal toinstitute the principle of public access to information in private schools during the period2011-2019. LÄS MER

 2. 7. ”ATT ALLA ÄR VÄLKOMNA ÄR NÅGOT VI BROTTAS MED” En inblick i kulturskolans arbete med tillgänglighet och inkludering i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Malin Jonsson; [2020-11-18]
  Nyckelord :Kulturskolan; tillgänglighet; inkludering; diskursanalys;

  Sammanfattning : This paper investigates the practical environment of Gothenburg’s seven schools of art for children aged 6-19. The purpose of the paper is to examine how accessibility and inclusiveness work in the schools of art. LÄS MER

 3. 8. En stigande kostnad för samma vara - Svenska grundskolans utgifter 2002 – 2018

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Axel Edmar; Olle Vikström; [2020-02-10]
  Nyckelord :Grundskola; Baumol; Kostnadsfunktion; Produktionsfunktion; skolresultat; utgifter; utbildningsekonomi; kostnadssjuka;

  Sammanfattning : Utbildning är ett av de dominerande ämnena för varje riksdagsval i Sverige. Debatten fokuserar ofta på elevresultat, lärarbristen och behovet av mer resurser. Samtidigt ökar utgifterna mer än för de flesta varorna och tjänsterna. LÄS MER

 4. 9. Reducing aviation carbon emissions

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Anna Gustavsson; Kristina Andersson; [2020]
  Nyckelord :Akademiskt flygande; koldioxidutsläpp; hållbarhet; visualisering; FlightViz;

  Sammanfattning : För att nå internationella klimatmål bör de globala koldioxidutsläppen halveras till och med år 2030. I flygintensiva organisationer, där flygresor utgör en betydande del av organisationens totala, årliga koldioxidutsläpp finns det således ofta en strävan att minska på anställdas flygresande. LÄS MER

 5. 10. Tidsresan- Ett möte mellan kulturarv och dialog

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Zahra Asayesh; [2020]
  Nyckelord :Kulturarv; Social gemenskap; Hållbar utveckling; Pedagogiskt perspektiv; Gestaltningsförslag;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utgår från en undersökning om begreppen kulturarvet och social gemenskap utifrån ett hållbart och pedagogiskt perspektiv. Studien kommer att behandla olika aspekter som kan förstärka kulturvärdet och öka den sociala dialogen på kulturhistoriska lekplatsen Mary Anderssons park. LÄS MER