Sökning: "information och stöd till bröstcancerpatienter"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden information och stöd till bröstcancerpatienter.

 1. 1. Bröstcancerpatienter efter behandling : En litteraturöversikt över patienters upplevelser av stöd och behov efterbröstcancerbehandling.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Robert Svensson; Olaanii Hedeta; [2019]
  Nyckelord :bröstcancer; egenvård; kvalitetsförbättring; självuppfattning; stress;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste typen av cancer bland kvinnor. Bröstcancerbehandlas med både cellgifter, operation och strålterapi, cellgifterna gav stora biverkningarpå kroppen och operationen kan leda till smärtsamma lymfödem. Efter färdig behandlingkände sig många kvinnor utlämnad av vården, de saknade stöd. LÄS MER

 2. 2. UPPLEVELSER AV FYSISK AKTIVITET FRÅN KVINNOR SOM DRABBATS AV BRÖSTCANCER

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Emelie Emanuelsson Schotte; Emma Persson; [2019]
  Nyckelord :Bröstcancer; Fysisk aktivitet; Kvinnor; Onkologisk behandling; Upplevelser;

  Sammanfattning : UPPLEVELSER AV FYSISK AKTIVITET FRÅN KVINNOR SOM DRABBATS AV BRÖSTCANCER-EN LITTERATURSTUDIEEMELIE EMANUELSSON SCHOTTEEMMA PERSSONEmanuelsson Schotte, E & Persson, E. Upplevelser av fysisk aktivitet från kvinnor som drabbats av bröstcancer. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 3. 3. Hur sjuksköterskan kan stödja kvinnor som drabbats av bröstcancer : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Isabelle Löf Tikkanen; Tharisika Ranjan; [2015]
  Nyckelord :Bröstcancer; Kvinnor; Sjuksköterska; Stöd; Information;

  Sammanfattning : Bakgrund Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Ungefär 8400 kvinnor får diagnosen varje år i Sverige. Sjukdomen leder i många fall till fysiska, psykiska, sociala och existentiella konsekvenser och att få diagnosen kan innebära stora livsförändringar. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans stödjande roll i omvårdnaden av patienter med bröstcancer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Monica Rockström; Isaura Rodriguez; [2015]
  Nyckelord :Breast cancer; Nursing; Nurse care; patient experience; nurse support;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Mer än var tionde kvinna drabbas av bröstcancer under sin livstid, vilken är den vanligaste cancertyp som drabbar flest kvinnor. Trots den höga incidensen har antalet friskförklarade ökat de senaste åren. LÄS MER

 5. 5. Bröstcancerpatienters upplevelse av delat beslutsfattande vid val av behandling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Carin Lundgren; Annelie Lagerquist; [2014]
  Nyckelord :bröstcancer; delat beslutsfattande; behandling; patientdelaktighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vård och behandling ska utgå ifrån patientens egna önskningar och förutsättningar där patientens delaktighet är en rättighet. Bröstcancerpatienter har olika individuella förutsättningar av att vara delaktiga i att ta beslut om den behandling som de ska välja. LÄS MER