Sökning: "information på skola"

Visar resultat 11 - 15 av 435 uppsatser innehållade orden information på skola.

 1. 11. Bedömning och betygsättning i ämnet samhällskunskap i årskurs 6 : En fråga om yrkeserfarenhet?

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Erdin Durdevic; Goran Pastorkovic; [2018]
  Nyckelord :betyg; betygssättning; bedömning; samhällskunskap;

  Sammanfattning : År 1995 infördes det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i Sverige. Betygssystemet reviderades 2011, då en ny betygsskala infördes. I och med revideringen återinfördes betyg i årskurs 6, vilket var en indikation på en mer resultatfokuserad skola. LÄS MER

 2. 12. Stöd till sexuell hälsa bland HBT-ungdomar

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Cyril August Panourov; [2018]
  Nyckelord :LGBTQ; nursing; school nurse; sexual health; sexual orientation; survey; youth.; Enkätstudie; HBTQ; omvårdnad; sexuell hälsa; sexuell läggning; skolsköterska; ungdomar.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning visar att homo- bi- och/eller transsexuella ungdomar inte alltid får relevant sexualundervisning som är kopplad till deras sexuella läggning. Studier visar även på att homo- bi- och/eller transsexuella ungdomar har ett riskbeteende när det kommer till sex, att dessa ungdomar hämtar information från pornografin. LÄS MER

 3. 13. Hur kan ett motiverande klimat skapas på idrottslektionen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johan Svensson; Gustaf Svensson; [2018]
  Nyckelord :Hälsa Idrott Skola Ungdomar;

  Sammanfattning : Syftet med vår text är att beskriva vad som motiverar folk i allmänhet och ungdomar i synnerhet till att idrotta. Utifrån det syftet vill vi ta reda på kring hur ett klimat kan skapas på idrottslektionen som leder till att ungdomar vill idrotta även på sin fritid. LÄS MER

 4. 14. Föräldramötet : Forum för föräldradialog eller en kvarleva från en annan tid?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Agnes Julin; Sanna Jutman; [2018]
  Nyckelord :Föräldramöte; samverkan; skola och hem; föräldrar; föräldrakontakt;

  Sammanfattning : Det står inte explicit i läroplan eller skollag att lärare är ålagda att erbjuda föräldrar ett föräldramöte, ändå finns det på många skolor. Syftet med denna uppsats är därför att undersöka grundskollärares erfarenheter av och åsikter om syfte, innehåll samt den samverkan som sker på föräldramöten för att ta reda på varför föräldramötet finns. LÄS MER

 5. 15. Online kommunikation mellan fritidshem, skola och hem : Kommunikation på platformen SchoolSoft

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Madelene Mattiasson; [2018]
  Nyckelord :SchoolSoft; online kommunikation; kommunikation pedagog – vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på hur personalen använder sig av SchoolSoft i sin kommunikation med hemmen. Undersökningen består av kvalitativa intervjuer med klasslärare och fritidshemspersonal på två skolor i en kommun, genom enskilda intervjuer och gruppintervjuer. LÄS MER