Sökning: "information på skola"

Visar resultat 16 - 20 av 435 uppsatser innehållade orden information på skola.

 1. 16. ”Jag ser en långsam kvarn arbeta i ett oerhört långsamt tempo” : En komparativ studie om skolpersonalens syn på elevers psykiska hälsa över tid

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Andreas Olsson; [2018]
  Nyckelord :Skola; psykisk; ohälsa; psykisk ohälsa; komparativ; studie; historia; intervjustudie; lärarprogrammet;

  Sammanfattning : This study has the purpose to examine how the staff in public elementary schools works with mental illness among their pupils. The personal included in this study are restricted to history teachers, principals and school counselors. I contacted 69 schools in total. These schools are located in Ornskoldsvik, Malmo and Gothenburg. LÄS MER

 2. 17. ”Vi måste ju rusta eleverna för framtiden” : En kvalitativ studie om media literacy-kompetenserna att söka och kritiskt värdera information i årskurs 4–6.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Josefine Andersson; [2018]
  Nyckelord :media literacy; media literacy education; media literacy and teacher perception;

  Sammanfattning : Den digitala utvecklingen och de digitala verktygen i undervisningen ställer krav på att elever genom undervisningen ges möjlighet till att utveckla kompetenser i att hantera det innehåll de varje dag möter. Syftet med denna studie är därför att, med vetskapen om den ökande digitalisering som sker i svensk skola, undersöka vilka uppfattningar och kunskaper lärare har om media literacy och de två kompetenserna att söka och kritiskt värdera information i svenskundervisningen i årskurs 4–6. LÄS MER

 3. 18. Se, känn, hör

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Hampus Hermansson; [2018]
  Nyckelord :Kandidatarbete; skola; förskola; Solvalla; Solna;

  Sammanfattning : Allt förändras, och med det självklart även pedagogiken. På trettio år så har vi gått från en värld där det mesta av världens kunskap fanns lokaliserat hos ett bibliotek och i böcker, till ett där all information (och all desinformation) finns några knapptryck bort på internet. LÄS MER

 4. 19. Läsförståelse av digitala texter : En litteraturstudie om vad som påverkar elevers utveckling av digital läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Angelica Andersson; Sara Persson; [2018]
  Nyckelord :Digital läsförståelse; läsförståelse av digital text; lässtrategier; traditionell läsförståelse;

  Sammanfattning : Läsförståelse är en förmåga som är nödvändig för att kunna ta del av information och verka i samhället. På grund av den snabba tekniska utvecklingen förmedlas allt mer information via digitala medier vilket medför att kraven på läsförmågan numera även omfattar digitalt läsande. LÄS MER

 5. 20. Digital kompetens i samhällskunskapen En kunskapsöversikt om det nya digitaliseringskravet för grundskolan och samhällskunskapen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Daniel Hermansson; [2018]
  Nyckelord :Digital kompetens; digitalisering; digitaliseringskravet; samhällskunskap; IKT; Skola; källkritik; algoritmer; kunskapsöversikt;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt har som syfte att ge en bild av vad forskning säger om digital kompetens och digitaliseringen i skolan med fokus på den nya kravbilden som finns för samhällskunskapen. För att undersöka detta utgår översikten från frågeställningen: Vad säger forskningen om digital kompetens och digitaliseringen av undervisning och på vilket sätt kan detta förklara samt problematisera beslutet från regeringen att sätta en ny kravbild på digitalisering för samhällskunskapsämnet? Tillvägagångssättet för att genomföra denna kunskapsöversikt har varit en systematiskt sökprocess genom sökmotorn Libsearch, men även genom artiklar publicerade via Skolverkets hemsida. LÄS MER