Sökning: "information på skola"

Visar resultat 21 - 25 av 445 uppsatser innehållade orden information på skola.

 1. 21. Digital kompetens i samhällskunskapen En kunskapsöversikt om det nya digitaliseringskravet för grundskolan och samhällskunskapen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Daniel Hermansson; [2018]
  Nyckelord :Digital kompetens; digitalisering; digitaliseringskravet; samhällskunskap; IKT; Skola; källkritik; algoritmer; kunskapsöversikt;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt har som syfte att ge en bild av vad forskning säger om digital kompetens och digitaliseringen i skolan med fokus på den nya kravbilden som finns för samhällskunskapen. För att undersöka detta utgår översikten från frågeställningen: Vad säger forskningen om digital kompetens och digitaliseringen av undervisning och på vilket sätt kan detta förklara samt problematisera beslutet från regeringen att sätta en ny kravbild på digitalisering för samhällskunskapsämnet? Tillvägagångssättet för att genomföra denna kunskapsöversikt har varit en systematiskt sökprocess genom sökmotorn Libsearch, men även genom artiklar publicerade via Skolverkets hemsida. LÄS MER

 2. 22. Inkludering : barn i behov av särskilt stöd på fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Lena Baker; Maja Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Inkludering; barn i behov av särskilt stöd; fritidshem;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien är att undersöka hur lärare i fritidshem arbetar inkluderande med barn i behov av särskilt stöd och hur lärarna bedömer att en elev är i behov av särskilt stöd. Inledning Studien inriktar sig på hur barn i behov av särskilt stöd inkluderas i barngruppen på fritidshemmet och de möjligheter och svårigheter som finns knutet till detta område. LÄS MER

 3. 23. "Jag kallar det för att inte följa med in i hissen” : En undersökande uppsats om arbetet med ADHD/ADD i skolmiljö

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Erik Brattström Gärder; Miran Amanj Ibrahim; [2018]
  Nyckelord :ADHD; ADD; skola; samverkan; gräsrotsbyråkrati;

  Sammanfattning : Skolgången kan i många fall vara fylld av utmaningar för elever med ADHD och ADD. Detta är något som i vår tid utforskas mer och mer. Något som återstår att undersöka är hur arbetet med ADHD och ADD i skolan egentligen ser ut. LÄS MER

 4. 24. Stärkande av elevers digitala kompetens i ämnet Moderna Språk: Tyska : Ett undervisningsupplägg för Flipped Classroom exemplifierad med en Webquest för reseplanering till Tyskland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Avdelningen för moderna språk

  Författare :Viktor Perselli; [2018]
  Nyckelord :Tyska; Flipped Classroom; Webquest; Digitalisering; Skola; Moderna Språk; Undervisning; Undervisningsplanering;

  Sammanfattning : Vi är på väg in i ett nytt samhälle pga. digitaliseringen av vår omgivning och det påverkar elevernas och lärarnas vardagbåde i och utanför klassrummet. Eleverna i skolorna har ofta stora kunskaper om internet som ett instrument förunderhållning, men mer sällan som ett verktyg för kunskapsinhämtning. LÄS MER

 5. 25. ”Alla barn är olika oavsett funktionsnedsättning eller inte”

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Julia Lidbom; [2018]
  Nyckelord :inkludering; intellektuell funktionsnedsättning; skola för alla;

  Sammanfattning : I förskolan strävar personalen efter att uppfylla målen som står i Läroplan för förskolan (Lpfö98, rev. 2016) och där hänvisas det bland annat till att alla barn ska vara inkluderade och att detska vara en skola för alla. LÄS MER