Sökning: "information retrieval"

Visar resultat 1 - 5 av 384 uppsatser innehållade orden information retrieval.

 1. 1. Connecting the dots - mapping the use of conservation records for quantification and research

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Maria Norefors; [2020-08-05]
  Nyckelord :conservation records; information retrieval; data mining; epidemiology; quantification; conservation document;

  Sammanfattning : Degree project for Bachelor of Science in Conservation2020, 180 HECSecond Cycle2020:22.... LÄS MER

 2. 2. A Method for the Assisted Translation of QA Datasets Using Multilingual Sentence Embeddings

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Thomas Vakili; [2020]
  Nyckelord :Natural Language Processing NLP ; Information Retrieval IR ; Multilingual Sentence Embeddings; QADatasets; Lesser-Resourced Languages; språkteknologi; informationssökning; språkagnostiska meningsvektorer; fråga-svarskorpusar; språk med mindre resurser;

  Sammanfattning : This thesis presents a method which reduces the amount of labour required to translate the English question answering dataset SQuAD into Swedish. The purpose of the study is to contribute to shrinking the gap between natural language processing research in English and research in lesser-resourced languages by providing a method for creating datasets in these languages which are counterparts to those used in English. LÄS MER

 3. 3. Arbetsberedningar : Processen bakom ett viktigt produktionsverktyg

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Christine Johansson; [2020]
  Nyckelord :Arbetsberedningar; Processkartläggning; Standardiserat arbetssätt; Grundläggning;

  Sammanfattning : Arbetsberedningar är ett viktigt verktyg för att arbetsmoment på bygg- och anläggningsprojekt ska genomföras på ett säkert sätt. Dokumentet säkerställer att företaget följer de lagar och regler som finns i Sverige men säkerställer också sina medarbetares välbefinnande på arbetsplatserna. LÄS MER

 4. 4. The Impact of Database Querying Exactitude in Intellectual Property Law Practice in Brazil

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Henrique Hemerly; [2020]
  Nyckelord :database; phonetics; orthography; query; search engine; law; search accuracy; intellectual property; search term; search; SQL; trademark; data fetching;

  Sammanfattning : In current business affairs, most executive professions require one or several kinds of data consultation in their practice. Nowadays, the majority of data either is or has been digitalized and digital data is defined as information represented in a discrete and discontinuous manner. LÄS MER

 5. 5. Nya sätt att läsa - Innovation genom metoden Design Thinking : En utvärderande studie av läspodden från Zon 164

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Andreas Rehn; Viktor Wennström; [2020]
  Nyckelord :Young boys; library; interactive reading; participation; Design Thinking; enhanced reading experience; sound stimuli; light stimuli; unga killar; bibliotek; interaktiv läsning; delaktighet; Design Thinking; förhöjd läsupplevelse; ljudstimuli; ljusstimuli;

  Sammanfattning : Del 1 På uppdrag av Stockholms stads kulturförvaltning och Kista bibliotek har vi arbetat fram nya lösningar för att engagera unga killar i Kista i bibliotekets verksamhet. Målgruppen unga killar mellan 13-19 år valdes då denna grupp i stor utsträckning saknas på biblioteket idag. LÄS MER