Sökning: "information richness theory"

Visar resultat 11 - 15 av 32 uppsatser innehållade orden information richness theory.

 1. 11. Ett främjande verktyg : En kvantitativ studie om institutionaliserad feedback

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Claes Adolfsson; Sebastian Asp; [2018]
  Nyckelord :Feedback University Internal Communication Organizational Culture Organizational Structure; Feedback Universitet Internkommunikation Organisationskultur Organisationsstruktur;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker medlemmarnas förhållande till feedback inom två institutioner, institutionen för geografi, medier och kommunikation (GMK) och institutionen för pedagogiska studier (IPS) på Karlstads universitet. Feedback är ett kommunikationsverktyg som används för att främja organisationsmedlemmarnas utveckling. LÄS MER

 2. 12. Dating in the 21st century: How important is authenticity for mobile dating apps?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Franziska Filter; Lara Sophie Magyar; [2017]
  Nyckelord :Authenticity; mobile dating apps; Hypocritical Authenticity; Tinder; self-presentation; ought self; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this paper is to shed light on which role authenticity plays in mobile dating apps, an environment where users can present themselves only with a limited amount of information. By investigating how users create their profiles and evaluate others, the existing knowledge on authenticity and self-presentation can be advanced. LÄS MER

 3. 13. Kommunikation vid uppföljning av försäljning : Identifiering av en kommunikationsprocess problemområden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Mathilda Johansson; Olivia Olsson; [2017]
  Nyckelord :Kommunikation; B2B; uppföljning av försäljning;

  Sammanfattning : Fallföretaget för denna studie påvisade att de hade upplevt brister i kommunikationen mellan kund och företag när det kom till uppföljning av försäljning. Fallföretaget ville därmed ha information om hur kommunikationen ser ut i dagsläget, vilka problemområden som finns i processen, samt hur kunden och företaget önskar att kommunikationen ska se ut. LÄS MER

 4. 14. Intern kommunikationsstrategi i bemanningsföretag : En kvalitativ studie om hur konsulter och konsultchef uppfattar att kommunicera genom digitala verksamhetsstöd

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Tommy Gustavsson; Daniel Zuniga; [2017]
  Nyckelord :Informationslogistik;

  Sammanfattning : Studien är genomförd i en fallverksamhet som är verksam inom bemanningsbranschen. Studien är ett examensarbete utfört av studenter på Linnéuniversitetets program för informationslogistik under vårterminen 2017. Den här studien har undersökt hur konsulter uppfattar att kommunicera via ett digitalt verksamhetsstöd med konsultchef. LÄS MER

 5. 15. Feedback från universitetslärare till student : En kvantitativ undersökning av feedback-processen ur ett informations- och kommunikationsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Patrik Andersson; Angela Friberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Feedback kan definieras som en process där effekten av en handling returneras till sin källa för att förändra framtida handlingar. I undervisningssystem är feedback oftast förknippat med lärarens respons på studentens prestationer. LÄS MER